La falta de l’abalisament litoral redueix distàncies entre embarcacions i banyistes

Durant els darrers dies ha estat habitual veure embarcacions d’esbarjo navegant per la zona de bany per accedir a la riba de la platja i altres que han fondejat passant per alt la distància mínima amb relació a la costa. Aquestes situacions s’han produït a ses Illetes, cala Saona, Llevant i altres punts del litoral de Formentera. A diferència d’altres estius, no s’ha realitzat l’abalisament que delimita l’àrea de fondeig de la zona de banyistes, ni el canal d’accés a la riba per a embarcacions, perquè el contracte de licitació per a la seva instal·lació es va aturar per la crisi sanitària. El Consell de Formentera ha informat a Ràdio Illa que s’està tramitant un contracte menor per aquest estiu que s’espera que estigui enllestit de forma imminent.

Normativa per fondejar o navegar fins a la riba
Les embarcacions tenen permès accedir a la riba encara que no hi hagi canal d’accés, sempre que no superin els 3 nusos de velocitat, si bé a Formentera durant els últims estius s’ha abalisat el litoral per evitar situacions que puguin posar en risc els banyistes. D’altra banda, la normativa vigent no permet fondejar a menys 200 metres de la riba de la platja, mentre que en el cas del litoral rocós, s’ha de fondejar a almenys 50 metres de la costa. En cas que un ciutadà detecti l’incompliment d’aquestes normes, pot avisar al telèfon 112.

About Author

background