TOP

La Justícia obliga a pagar a Salinera Española la consolidació de la torre des Triturador

El passat 8 de setembre el jutjat número 1 del contenciós administratiu de Palma desestimà el recurs interposat per l’empresa salinera contra un requeriment del 2013 del Consell Insular.

Aquest requeriment instava a la propietat, Salinera Española, a què portàs a terme mesures per garantir la consolidació de la torre des triturador, al port de la Savina, que fins a l’any passat es trobava a la vora del col·lapse.

Recordam que aquest edifici forma part del patrimoni saliner de Formentera i ha estat declarat BIC, Bé d’Interès Cultural.

Salinera Española no realitzà cap actuació, per la qual cosa el Consell Insular s’encarregà de la consolidació de l’edifici per un cost de poc més 41.000 euros, un pagament que ara i en compliment de la resolució judicial, haurà d’assumir l’empresa salinera.

En compliment de la llei de patrimoni, els propietaris o posseïdors de béns d’interès cultural tenen el deure de conservar-los per a garantir el manteniment dels seus valors. En cas d’incompliment d’aquesta obligació les administracions poden portar a terme les obres necessàries per preservar-los, tal com va fer el Consell l’octubre de 2016 amb la torre des Triturador. Això sí, posteriorment serà la propietat qui haurà d’assumir-ne el cost.

Pel que fa a les obres, la intervenció comprengué la consolidació estructural de caràcter temporal per evitar el col·lapse de l’immoble. Amb l’actuació es realitzaren una sèrie d’anellaments perimetrals que impedeixen l’esbucament dels arcs superiors.

Actualment la torre des Triturador està consolidada tot i que s’impedeix als vianants apropar-se al peu de la torre per evitar el perill de despreniments. Així mateix, el Consell no ha redactat cap projecte per a la seva restauració definitiva, com sí que ha fet amb altres elements patrimonials com la “casa des Telègraf” o la “casa de sa Roda”.

Compartir

PROGRAMES