TOP

La mort de les morenes a les Pitiüses ha estat conseqüència d’un virus

El Laboratori d’Investigacions Marines i Aqüicultura del Govern ha descobert la presència d’un betanodavirus en els exemplars de morenes que al llarg d’aquest estiu s’han trobat sense vida al litoral pitiús. Aquest patogen hauria provocat que les morenes patissin encefalitis i retinopatia víriques.
Aquesta malaltia s’havia descrit anteriorment en espècies de peixos com l’anfós, però mai s’havia detectat en morenes. Aquest virus provoca en aquesta espècie simptomatologia típica nerviosa, com ara atordiment, descoordinació motora i pèrdua de visió.
Recordam que des del passat 6 d’agost van aparèixer les primeres morenes mortes a Eivissa, una situació que s’estengué a Formentera i que va continuar al llarg del mes d’agost i fins a principis de setembre. Segons els experts, una de les característiques d’aquest virus és que actua amb virulència especialment amb les temperatures càlides de l’aigua, per sobre dels 20 graus.
En total s’han comptabilitzat, entre Formentera i Eivissa, més de 220 de morenes mortes, el que representa un episodi inèdit de mortalitat massiva de ​​la població d’aquesta espècie a les Pitiüses.

Compartir

PROGRAMES