La pesca d’arrossegament perjudica les algues vermelles de les Balears

Un estudi presentat per l’Institut Espanyol d’Oceanografia que compara una zona explotada amb una altra protegida ha constatat que la pesca d’arrossegament modifica la fauna i flora dels fons d’algues vermelles de les Balears i té impactes negatius, de manera que els científics demanen mesures urgents per a preservar-los.
L’estudi, realitzat sobre la plataforma continental del sud de Mallorca, ha demostrat que, tot i que els fons d’algues vermelles persisteixen en els caladors de la flota d’arrossegament, aquesta explotació pesquera ha modificat la seva flora i fauna.
L’estudi conclou que la pesca d’arrossegament pot suposar la reducció d’algues de fins a un 40% respecte a les zones sense activitat pesquera. Per aquests motius els científics ressalten la necessitat de prendre mesures urgents per a preservar els fons d’algues vermelles a Balears i compatibilitzar aquesta protecció amb la sostenibilitat de la pesca d’arrossegament. En aquest sentit s’assenyala que cal cartografiar els hàbitats bentònics i els caladors, per identificar àrees de conflicte en què aplicar plans de gestió.

About Author

Comments are closed.

background