TOP
En total s’han recol·lectat 55,2 tones d’ordi, blat i civada. CDC

La producció de cereal a Formentera disminueix un 16% respecte al 2021

La Cooperativa del Camp ha finalitzat el període de recol·lecció de cereal a les finques cedides al Cens de Terres de Cultiu així com als camps dels associats a l’entitat.
En total s’han recol·lectat 55,2 tones de cereal: 21,5 tones d’ordi, 18 tones de civada, 11 de blat xeixa i 4,5 tones de blat per pinso. Aquesta quantitat suposa una disminució d’un 16% respecte de la collita de l’any passat, que fou de 66 tones.

D’altra banda, la producció de cereals per part dels socis que han venut l’excedent a la
cooperativa s’ha reduït en un 50% respecte a l’any passat, quan fou de 39 tones. Enguany la
cooperativa ha adquirit dels seus associats 18 tones de cereals: 8 de blat xeixa, 4 de civada, 3 d’ordi i 3 de blat per pinso.

La meteorologia i les plagues condicionen la campanya
Enguany la campanya s’ha vist condicionada, d’una banda, per les pluges del mes de novembre, unes precipitacions que endarreriren l’inici de la sembra, fet que suposà que s’allargués la campanya de sembra fins a primers de febrer.
D’altra banda, La manca de pluges als mesos de desembre a febrer produí un estrès hídric als cultius, afectant més a les varietats de llavors de cereal certificades, que no han tingut els rendiments esperats.
Els planters, en alguns casos, també s’han vist afectats per la plaga de tudons que assolen els diferents conreus de l’illa. A més, els conills han arrasat alguns cultius, sobretot a la zona de Can Marroig.
La pujada del preu del combustible, que ha suposat un increment del 200% en la despesa, també ha afectat la campanya.

La collita anirà destinada en la seva major part al consum local, a les explotacions ramaderes
de l’illa i a llavors de sembra per a la pròxima campanya.

Compartir

PROGRAMES