TOP
Les espècies observades són la morena, el congre, la corbina, el déntol, el sarg, el pagre i l’anfós, entre altres. Foto: CAIB

La reserva des Freus, objecte de tres censos de les poblacions de peixos vulnerables

El projecte ‘Servei per als censos visuals de peixos vulnerables de les Reserves Marines de les Illes Balears’ de la direcció general de Pesca i Medi Marí, ha realitzat 3 informes de la reserva des Freus d’Eivissa i Formentera d’un global de 19 informes duts a terme a 7 reserves de tot Balears.
L’objectiu d’aquests estudis és disposar de la sèrie històrica més gran de dades sobre l’efecte reserva en les poblacions de peixos comercials de la Mediterrània Occidental i documentar la seva recuperació allà on les mesures de reducció d’esforç pesquer són efectives.
Aquesta iniciativa ha estat finançada pel Fons Europeu Marítim i de Pesca, FEMP, i pel Govern balear i comprèn els exercicis 2016 a 2020. El cost total del projecte ha set de gairebé 578.000 euros.

Tècnica no intrusiva
Les dades recollides en aquest projecte s’han aconseguit mitjançant censos visuals efectuats amb escafandre autònom, una tècnica no intrusiva per als peixos que s’aplica a les Balears des del 2000. Les dades permeten conèixer l’abundància i la biomassa de les principals espècies de peixos vulnerables a la pesca, la riquesa específica amb la composició de talles de les espècies de peixos litorals comercials, i la comparació de l’índex de diversitat de les principals espècies dins les zones de control obertes a la pesca i fora de les reserves marines.
Els censos se centren en les espècies del substrat rocós, objectiu de la pesca professional, submarina i recreativa. Les espècies observades són la morena, el congre, la corbina, el déntol, el sarg, el pagre i l’anfós, entre d’altres.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES