TOP

La tertúlia analitza la regulació de vehicles

El Consell de Govern ha aprovat la tramitació del projecte de llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de Formentera. La previsió del Govern Balear és que la norma estigui aprovada a finals de 2018 o principis de 2019. Posteriorment el Consell haurà d’aprovar un decret que serà sotmès a l’aprovació del Consell d’Entitats i que haurà de concretar les limitacions a la circulació de vehicles que proposi la llei.

La nostra tertúlia ciutadana analitza les conseqüències que tendrà l’aplicació de la norma a Formentera

Compartir

PROGRAMES