TOP
Façana del Consell.

L’anul·lació de l’impost municipal de plusvàlua no afectarà significativament les arques municipals

La sentència emesa pel Tribunal Constitucional dimarts passat que anul·la l’impost municipal de plusvàlua, no suposarà un maldecap per les arques del Consell i l’Ajuntament de Formentera.
A la nostra illa tenim aquesta doble condició, i l’impost ara anul·lat suposarà la no percepció d’uns ingressos previstos de 195.000 euros, un 0,65% del total previst en el capítol. Tal i com explica a Ràdio Illa el conseller d’Economia, Hisenda i Serveis Generals, Bartomeu Escandell, aquesta minva d’ingressos no resultarà important.

Què és l’impost de plusvàlua?
El nom tècnic és impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, i grava l’augment de valor que ha experimentat un terreny quan aquest es ven, s’hereta o es dóna i afecta sols els terrenys urbans, no els rústics.
Aquest gravamen s’ha de pagar quan es dóna, s’hereta o es ven el terreny o l’habitatge que hi hagi. En cas de donacions o herències, l’ha de pagar la persona que adquireix l’immoble. En cas d’una compravenda, la persona que ven.
L’impost el regula una llei estatal, però el cobren directament les corporacions municipals. És optatiu, però el 90% de consistoris de l’estat l’apliquen. Actualment és el segon impost que proporciona més ingressos als municipis.

Per què l’ha tombat el TC?
El Tribunal Constitucional rebutja la manera com es calcula la base imposable del tribut, regulada a l’article 107 de la llei d’hisendes locals. Aquesta dóna per fet que el valor del terreny sempre puja, encara que això no sempre és així.
El mètode de càlcul donava lloc a situacions com haver de pagar l’impost encara que un terreny es vengués més barat del que es va comprar perquè havia perdut valor, una paradoxa que el Constitucional ja va tombar el 2017.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES