TOP
En el darrer any, l’atur s’ha reduït un 20,8% a la nostra illa. 7bts/Arxiu

L’atur a Formentera baixa 16,8% al febrer respecte al gener

Durant el mes passat hi ha hagut a la nostra illa 99 persones inscrites al SOIB (55 dones i 44 homes), un 16,8% menys que al gener. En el darrer any, l’atur s’ha reduït un 20,8%.

Quant a demanda d’ocupació, al febrer hi havia a Formentera 1.276 persones a la recerca de feina, un 1,4% menys que l’exercici anterior i un 8,4% menys que el mes de gener, és a dir; 117 demandants menys.

Contractacions
Pel que fa als 181 nous contractes registrats durant el mes passat, aquests suposen una variació interanual positiva del 5,8 % (10 contractes), mentre que la xifra de contractació respecte del mes de gener puja un 9,7 % (16 contractes), cosa que es tradueix en un augment del 31,8 % (14) en les contractacions de dones i de l’1,7% (2) en els homes.

La majoria de noves contractacions de febrer a la nostra illa han estat de caràcter indefinit, 137, per les 44 de caràcter temporal que s’han formalitzat.

Per sectors, el de serveis, amb 112 noves contractacions (33 a l’hostaleria, 21 al comerç i 58 a la resta de serveis), és seguit per la construcció, amb 65 noves incorporacions, mentre a la indústria s’han registrat 2 altes, les mateixes que al sector agrícola.

Dades al conjunt de les Illes Balears

L’afiliació a la Seguretat Social a les Illes Balears durant el mes de febrer s’ha situat en 480.848 altes, fet que suposa un augment de 14.808 persones donades d’alta (3,2 %) respecte al gener, l’increment més gran de l’Estat. En el conjunt espanyol l’afiliació també puja en comparació amb el mes anterior (0,5 %).

En termes interanuals, la Seguretat Social a les Balears suma 17.242 persones afiliades en comparació amb el mes de febrer del 2023, un 3,7 % més, la millor dada de l’Estat només per darrere de les Canàries i Madrid. La mitjana del valor intermensual de l’afiliació en l’Estat augmenta un 2,7 %.

Pel que fa al règim d’autònoms, les Illes registren 96.925 afiliats al febrer, un 20,2 % del total de l’ocupació. D’aquesta manera, els afiliats autònoms experimenten un creixement de 2.317 persones (+2,4 %) si es compara amb dades d’un any abans. Si es confronten les altes d’autònoms del febrer del 2024 amb el mes anterior, també s’observa un augment de 716 persones afiliades (+0,7 %).

Contractació
Pel que fa a la contractació, al febrer s’han registrat 24.681 nous contractes a les Illes Balears, 2.014 més que fa un any (9,3 %). La contractació puja a Menorca (22,8 %) a Mallorca (13,9 %), a Eivissa (10,4 %) i a Formentera (9,7 %). En termes intermensuals, la contractació experimenta un increment de 2.998 contractes, fet que suposa un 13,8 % més. Aquesta pujada es nota amb més força a Menorca (11,6 %) i Mallorca (10,1 %), seguides de Formentera (5,8 %) i Eivissa (4,3 %).

Atur
Per segon mes consecutiu el nombre de persones en situació d’atur a les Illes Balears baixa tant en termes interanuals com intermensuals. Així, l’atur mostra una caiguda del 12,7 % respecte el febrer del 2023, i de l’1,2 % si es comparen les dades del febrer d’aquest any amb el mes precedent. Les Illes Balears destaquen com la comunitat autònoma on l’atur cau de manera més accentuada.

Concretament, el nombre de persones a l’atur a les Illes Balears durant el mes de gener va ser de 30.743 persones, dada que mostra un descens de 4.457 persones respecte el febrer del 2023 (-12,7 %). Per illes, en termes interanuals l’atur cau a Mallorca (-12,4 %), a Menorca (-11 %), a Eivissa (-15,9 %) i a Formentera (20,8 %). En el conjunt de l’Estat la desocupació del febrer respecte al mateix mes del 2023 ha estat de 150.607 persones (-5,2 %).

Per col·lectius, el descens més important de desocupació al febrer respecte al mateix mes de l’any precedent es produeix en les dones (-14 %), els més grans de 25 anys (-13,6 %) i els espanyols (-12,9 %). La desocupació cau en tots els sectors, encara que de forma més significativa en l’hostaleria (-20,0 %) i l’agricultura (-18,0 %).

En comparació del mes anterior, l’atur registra una caiguda de l’1,2 %, cosa que es tradueix en 384 persones. Les dades intermensuals mostren un descens de l’atur a totes les illes: a Formentera (-16,8 %), Eivissa (-5,6 %), Menorca (-1,5 %) i Mallorca (-0,7 %). En comparació amb el conjunt de l’Estat, les dades mostren una baixada de l’atur respecte al mes passat de 7.452 persones, un 0,3 % menys. Des d’un punt de vista intermensual, la desocupació a les Illes Balears baixa sobretot en els homes (-1,9 %), els menors de 25 anys (-1,3 %) i els estrangers comunitaris (-6,8 %). L’atur cau sobretot a l’hostaleria (-8,3 %) i l’agricultura (-3,0 %).

La taxa d’atur administratiu del mes de febrer ha estat del 6 %, és a dir, 1,1 punts per sota de les dades registrades un any enrere.

Demandants d’ocupació
El nombre de demandants d’ocupació a les Illes al febrer ha estat de 116.572 persones, fet que suposa una disminució de 1.918 sol·licitants (-1,6 %) respecte de febrer de 2023. Les persones demandants d’ocupació experimenten una caiguda de totes les illes, excepte a Menorca (+4 %). Així, cauen les demandes d’ocupació a Eivissa (-3,4 %), a Mallorca (-1,9 %) i a Formentera (-1,4 %). Pel que fa al mes de gener, les persones demandants d’ocupació a les illes baixen en 17.142 persones, un (-12,8 %). Aquesta caiguda es dona a totes les illes, sobretot a Mallorca (-13,7 %), seguida d’Eivissa (-11,5 %), Formentera (-8,4 %) i Menorca (-8 %).

 

 

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES