TOP
Durant el mes passat s’han registrat 165 nous contractes.

L’atur a Formentera cau un 21,7% al gener respecte a finals de 2023

L’atur a Formentera s’ha mantingut amb les mateixes xifres al gener amb relació a un any enrere. D’aquesta manera, durant el mes passat hi ha hagut a la nostra illa 119 persones inscrites al SOIB (64 dones i 55 homes), un 21,7% menys que al desembre, per la qual cosa, Formentera lidera la caiguda de l’atur al desembre tant a les Balears com a l’Estat en termes intermensuals.

Quant a demanda d’ocupació, al gener hi havia a Formentera 1.393 persones a la recerca de feina, un 4% més que l’exercici anterior i un 6,9% menys que el mes de desembre, és a dir; 104 demandants menys.

Contractacions
Pel que fa als 165 nous contractes registrats durant el mes passat, aquests suposen una variació interanual positiva del 23,1% (31 contractes), mentre que la xifra de contractació respecte del mes de desembre puja un 71,9% (69 contractes), cosa que es tradueix en un augment del 41,9% (13) en les contractacions de dones i del 86,2% (56) en els homes.

La majoria de noves contractacions de gener a la nostra illa han estat de caràcter indefinit, 138, per les 27 de caràcter temporal que s’han formalitzat.

Per sectors, el de serveis, amb 91 noves contractacions (25 a l’hostaleria, 26 al comerç i 40 a la resta de serveis), és seguit per la construcció, amb 71 noves incorporacions, mentre a la indústria s’han registrat 3 altes i cap al sector agrícola.

Dades al conjunt de les Balears
L’afiliació a la Seguretat Social a les Illes Balears durant el mes de gener s’ha situat en 466.041 altes, fet que suposa un augment de 14.226 persones afiliades en comparació amb el gener del 2023, el 3,15% més. Al conjunt de l’Estat, les afiliacions respecte al gener de l’any precedent s’incrementen el 2,6%. Les Illes Balears se situen així entre les tres comunitats autònomes que més ocupació generen el primer mes de l’any respecte de gener del 2023.

En termes intermensuals, el territori presenta una disminució de 6.871 persones donades d’alta a la Seguretat Social (-1,5%). Al conjunt espanyol l’afiliació també cau respecte al mes de desembre (-1,1%).

Pel que fa al règim d’autònoms, les Illes registren 96.209 afiliats al gener, el 20,6% del total de l’ocupació. Així, els afiliats autònoms experimenten un creixement de 1.976 persones (+2,1%) si es compara amb les dades d’un any abans. Per contra, si es confronten les altes d’autònoms del gener del 2024 amb el mes anterior, s’observa una disminució de 859 persones afiliades (-0,9%).

Contractació
Al mes de gener s’han registrat 21.683 nous contractes a les Illes Balears, 331 més que fa un any (+1,6%). La contractació puja a Formentera (23,1%) i a Mallorca (3,8%), però baixa a Menorca (-12,3%) i a Eivissa (-5,1%). En termes intermensuals, la contractació experimenta un increment de 4.816 contractes, fet que suposa un 28,6% més. Aquesta pujada es nota amb més força a les Pitiüses: a Formentera el 71,9% i a Eivissa el 56,1%. A Mallorca la contractació intermensual puja el 26,1% i a Menorca el 5,1%.

Atur
El nombre de persones en situació d’atur a les Illes Balears ha baixat durant el mes de gener, tant en termes interanuals com intermensuals. Així, l’atur mostra una caiguda del 12,5% respecte del gener del 2023, la més gran de l’Estat, i de l’1,8% si es comparen les dades amb el mes anterior.

Concretament, el nombre de persones a l’atur a les Illes Balears durant el mes de gener va ser de 31.127 persones, dada que mostra un descens de 4.427 persones respecte del gener del 2023 (-12,5%). Per illes, l’atur es manté estable a Formentera (0,0%) i cau a Eivissa (‑14,4%), a Menorca (-10,6%) i a Mallorca (-12,5%). Les Illes Balears destaquen com la comunitat autònoma on l’atur cau de manera més accentuada en termes interanuals. Al conjunt de l’Estat la desocupació de gener respecte al mateix mes del 2023 ha estat de 140.537 persones (-4,8%).

Per col·lectius, el descens més important de desocupació al gener respecte al mateix mes de l’any precedent es produeix en les dones (-13,4%), els majors de 25 anys (-13,7%) i els espanyols (-13,2%). La desocupació cau en tots els sectors, encara que de forma més significativa a l’hostaleria (-16,4%) i a l’agricultura (15,4%).

En comparació amb el mes anterior, l’atur registra una caiguda de l’1,8%, fet que es tradueix en 582 persones. Les dades intermensuals mostren un descens de l’atur a totes les illes: a Formentera -21,7%, Eivissa -4,1%, Menorca -1,8% i Mallorca -1,5%. En comparació amb el conjunt de l’Estat, les dades mostren un increment de l’atur respecte del mes passat del 2,2%. En aquesta categoria la desocupació a les Illes Balears baixa sobretot en els homes (‑2,8%), els menors de 25 anys (-5,3%) i els estrangers comunitaris (-4,4%). L’atur cau sobretot a l’hostaleria (-5,9%) i l’agricultura (-4,5%).

La taxa d’atur administratiu del mes de gener és del 6,3%, un punt per sota de les dades registrades fa un any.

Demandants d’ocupació
El nombre de demandants d’ocupació a les Illes al gener ha estat de 133.714 persones, fet que suposa un increment de 980 sol·licitants (+0,7%) respecte del gener de 2023. Per illes, els demandants d’ocupació baixen a Formentera (-4%) i a Eivissa (-0,3%) mentre que pugen a Menorca (+3,2%) i a Mallorca (+0,6%). Pel que fa al mes de desembre, els demandants d’ocupació a la nostra comunitat es redueixen en 656 (-0,5%). Aquesta caiguda es dona a totes les illes, sobretot a Formentera (-6,9%), seguida d’Eivissa (- 2,2%), Menorca (-0,7%) i Mallorca (0,0%).

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES