TOP
Cambrera de pis fent un llit.

L’atur a Formentera disminueix un 28% en un any

La desocupació a Formentera ha baixat al voltant del 28% en comparació a ara fa un any, essent 130 persones les que s’han registrat com a aturades el passat mes d’agost.
A la nostra illa, aquesta minva es tradueix en 50 persones en situació d’atur menys que ara fa un any i una menys que el juliol, un 6,3% de variació intermensual marcant un total de 288 demandants d’ocupació a la nostra illa durant l’agost.

Contractacions
Pel que fa als contractes registrats, aquests han baixat un 5,6% en les dones i un 19,2% en els homes en comparació a un any enrere, mentre que les dades de contractació respecte del mes de juliol també descendeixen; un -40,4% en les dones i d’un -51,3% en els homes.

Cal destacar que la gran majoria de noves contractacions a la nostra illa el mes passat han set de caràcter indefinit, 373, per les 42 de caràcter temporal. Això equival a una baixada dels contractes indefinits del 13% respecte del mateix mes de l’any passat.

Per sectors, el de serveis, amb 396 noves contractacions (279 a l’hostaleria, 60 al comerç i 57 a la resta de serveis), destaca molt per sobre de l’agricultura, amb 11 noves contractacions, la construcció, amb 6, o la indústria, amb sols un parell de nous contractes.

Dades al conjunt de Balears
Per desè mes consecutiu, l’afiliació de les Illes Balears va registrar un nou màxim històric, amb 606.422 persones donades d’alta en la Seguretat Social. És la segona volta en tota la sèrie històrica que les Illes superen el sostre de 600.000 afiliacions.
Aquest increment interanual suposa un creixement del 9,8%, el més elevat de tot l’estat, que veu créixer l’afiliació en un 3,4%. A més, l’atur registrat el mes d’agost també reflecteix a Balears registres molt baixos, fins a situar-nos en nivells de 2007. L’atur d’agost ha estat de 35.758 persones, amb una caiguda del 26,4% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Una altra dada destacada és que també el nombre d’autònoms ha aconseguit un registre històric en un mes d’agost en superar de nou els 100.000 treballadors. En concret, se’n van registrar 100.762.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES