TOP
Sala menjador del nou CEIP Sant Ferran.

Les beques de menjador del CEIP Sant Ferran es podran demanar a l’abril

Les famílies de l’alumnat del CEIP Sant Ferran podran sol·licitar les ajudes de menjador per al curs 2021-22 la pròxima primavera i no només durant el termini que expira aquest divendres, 17 de setembre. El Govern balear ha informat Ràdio Illa que, de forma excepcional, la comunitat educativa de ses Roques podrà sol·licitar les ajudes de menjador del 25 d’abril al 6 de maig, durant el termini destinat als alumnes d’incorporació tardana. D’aquesta manera la conselleria d’Educació ha atès les circumstàncies extraordinàries del centre, que estrena instal·lacions i viu jornades amb molta activitat administrativa i logística.
Segons ha exposat la direcció del centre, en les condicions actuals no és possible oferir el suport que necessiten aquelles famílies que no poden sol·licitar les ajudes de forma autònoma per via telemàtica. En alguns casos perquè els interessats no es desenvolupen bé amb les gestions burocràtiques, no disposen dels coneixements digitals necessaris o perquè no compten amb connexió a internet o equips informàtics.
En tot cas, el menjador del CEIP Sant Ferran no s’ha posat en marxa i encara no hi ha cap empresa que hagi guanyat el contracte per oferir el servei. De moment, no hi ha cap data prevista per fer-ho, tot i que des de direcció s’espera que aquest servei, que ara no ofereix cap altre centre a l’illa, pugui ser una realitat en el segon trimestre del curs.

Objectiu dels ajuts
Aquest programa cerca compensar els alumnes que cursen estudis en els nivells de segon cicle educació infantil, educació primària i educació secundària o estudien en un centre privat concertat on es cursin estudis obligatoris o que estigui adscrit a un centre concertat que cursi estudis obligatoris; així com per als alumnes escolaritzats a centres del primer cicle d’educació infantil que per conveni formin part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària, durant el curs escolar 2021-2022, amb el finançament de part del cost del servei escolar de menjador, quan concorrin determinades circumstàncies socioeconòmiques o de transport, per tal d’afavorir-ne l’escolarització.

Compartir

PROGRAMES