TOP
La regulació es va iniciar el 2017. Foto: 7bts

Les excursions as Cap s’incrementen en un 62% entre les jornades de més afluència de 2019 i 2021

L’àrea de Mobilitat, ha aprofitat la celebració del Dia Mundial sense Cotxes per donar a conèixer dades sobre el nombre de visitants que han accedit as Cap caminant i en bicicleta durant el dia de més afluència de l’agost d’enguany.

Comparativa 2021 – 2019
El passat 14 d’agost 1.090 persones i 54 ciclistes varen accedir as Cap. Va ser el dia de màxima afluència d’aquest 2021, fent un total de 1.144 visites en una jornada.
El 2019 el dia de màxima afluència va ser el 10 d’agost, amb 676 persones i 31 ciclistes, 707 visites en una jornada. L’increment de visitants en dos anys, si comparam aquestes dades, ha set del 62%, en concret els vianants s’han incrementat en un 61% i els ciclistes en un 74%.

Increment de visitants sense saturació
El conseller de Mobilitat, Rafael González, ha valorat que la regulació de l’accés amb vehicles de motor as Cap, iniciada el 2017, “ha permès que aquest increment de visitants sigui possible sense originar problemes de saturació, aglomeracions o agressions a la zona natural. Aquestes dades ens demostren que les mesures de potenciació de la mobilitat sostenible són efectives i ens mostren el camí a seguir en el futur”.

Experiència satisfactòria i sense problemes d’accés
La regulació està vigent des de l’1 de juny fins al 15 d’octubre amb l’objectiu de preservar aquest paratge natural situat a la finca pública de la tanca d’Allà Dins. Des de fa cinc temporades, es restringeix l’accés de vehicles de motor amb una barrera situada en el km 6,5 de la carretera des Cap de Barbaria. Amb la regulació es pretén garantir que l’experiència de residents i visitants en anar al far des Cap o a la torre de vigilància des Garroveret sigui satisfactòria i no es trobin amb problemes per accedir-hi.

Compartir

PROGRAMES