Les famílies ja poden accedir a les notes dels seus fills des de qualsevol dispositiu mòbil

Des d’ahir, els pares que sol·licitin l’accés al GestIB podran estar al dia, amb el mòbil, la tauleta o l’ordinador, de la informació de les notes parcials d’exàmens, exercicis o treballs que el professorat introdueixi en el sistema.
El GestIB també incorpora el Quadern del professor, que permetrà als docents posar notes i observacions dels alumnes directament en el programa i es podrà configurar segons les necessitats de cada cas. Això permetrà fer informes complementaris dels butlletins de notes amb tot tipus d’informació que les famílies veuran en el seu dispositiu electrònic.
El GestIB és el programa de gestió educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat, que utilitzen tots els centres sostinguts amb fons públics i els privats que així ho desitgin.
Amb aquest programa s’afavoreix la comunicació bidireccional amb les famílies i es possibilita que aquestes es puguin connectar més fàcilment amb el centre, amb els tutors i amb els professors en general, a més d’accedir a informació rellevant sobre els seus fills.

About Author

Comments are closed.

background