Les infermeres de Balears podran receptar medicines

A partir d’abril, les infermeres de les illes podran receptar medicines. En una primera fase, podran fer-ho les infermeres d’Atenció Primària i gabinets hospitalaris i, en una segona fase, a partir del juny, accediran la resta d’infermeres.

Una mesura per evitar visites innecessàries a altres professionals
Segons el Govern Balear aquesta mesura millorarà la qualitat en l’atenció, ja que estalviarà visites innecessàries a altres professionals. Les infermeres podran receptar productes sanitaris d’ús humà, com ara apòsits, absorbents, material de cures, bosses de ostomia i sondes urinàries o d’alimentació, entre d’altres. També podran prescriure medicaments no subjectes a recepta mèdica i altres que sí ho estiguin, prèvia validació de protocols per part del Ministeri de Sanitat.

Balears és la segona comunitat que regula la prescripció infermera
Per rebre l’acreditació que permet prescriure, les infermeres hauran de demostrar que estan col·legiades i que tenen una experiència laboral mínima d’un any. Si no, hauran de superar un curs de formació. Balears és la segona comunitat autònoma, després d’Andalusia, que regula la prescripció infermera.

About Author

1 comentario

background