Les ordres de demolició en sòl rústic no prescriuran

Una mesura que s’implementarà a les construccions aixecades a partir de gener de 2018. D’aquesta manera s’equipara tot el sòl rústic amb la normativa vigent en espais protegits.
Aquesta és la previsió de la llei d’Urbanisme que actualment tramita el Parlament i que rep el suport de PSIB, Més i Podem.
A més, la nova llei permetrà als consells executar les ordres de demolició subsidiàriament i posteriorment passar la factura al responsable de la infracció.
En canvi, no es modifica ni la prescripció de responsabilitat penal per un delicte urbanístic, establerta en cinc anys ni l’obligació de pagar una sanció econòmica equivalent al preu de l’obra il·legal, que seguirà prescrivint al cap de 8 anys.

About Author

Comments are closed.

background