TOP
L’hidrogen pot ser una solució per la generació energètica en 10 anys, segons el professor Tarancón.

L’hidrogen verd. El combustible del futur?

El consum dels combustibles fòssils és un milió de vegades més ràpid que el seu ritme de producció natural. Això fa del tot necessària la inversió en energies renovables i, en aquesta tessitura, guanya terreny la producció d’hidrogen verd mitjançant un procés d’electròlisi d’aigua. Aquest hidrogen ja s’està fent servir en vehicles de transport, i se n’estan desenvolupant altres aplicacions.
Per a parlar-ne, comptem al De Far a Far amb Albert Tarancón, professor de recerca de l’ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats), i cap de grup a l’IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya).

Compartir

PROGRAMES