TOP
Cartell de la campanya 2022.

Línia d’ajudes al patrimoni de 250.000 euros

L’àrea de Patrimoni ha obert la línia d’ajudes per a intervencions en béns del patrimoni cultural, rehabilitació de parets de pedra seca i soterrament de línies elèctriques o telefòniques a Formentera. La quantitat destinada enguany per aquestes ajudes és de 250.000 euros i la data límit per sol·licitar les ajudes és el dia 29 de juliol. En podeu consultar les bases clicant aquest enllaç.

Reforçar el patrimoni com a senya d’identitat
La consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, ha destacat que “és el tercer any consecutiu que es treu aquesta convocatòria i que per tant donam continuïtat i consolidam aquesta línia de subvenció donant una visió clara de suport a la ciutadania en la cura del patrimoni”. Per a la consellera “amb aquestes ajudes volem reforçar el nostre patrimoni com a senya d’identitat”.

L’any passat es varen concedir 25 subvencions per un import total de 192.278,40 euros que quedaven distribuïts en 125.911 euros, de 17 peticions de rehabilitació parets; 50.267,40 euros, de 6 peticions d’intervencions en béns i 16.100 euros, de 2 peticions de soterrament d’esteses.

Partides i percentatges
Enguany s’ha incrementat el percentatge destinat a la rehabilitació de parets de pedra seca, que passa del 45 al 50%. La quantia de la partida pressupostària de 250.000 euros es distribuirà inicialment de la següent manera: 35% per a intervencions en béns del patrimoni cultural, 50% per a rehabilitació de parets de pedra seca i 15% per a soterrament de línies elèctriques i telefòniques.

Així i tot, si en alguna d’elles existeix romanent, aquest es podrà traslladar a altres línies de subvenció. En aquest cas es prioritzarà, en primer lloc, la rehabilitació de parets de pedra; en segon, les intervencions en béns del patrimoni cultural i, en tercer lloc, el soterrament d’esteses elèctriques i telefòniques.

Tipologia d’intervencions
A la convocatòria d’enguany es poden presentar les actuacions i intervencions en béns del patrimoni cultural com ara les actuacions de restauració, conservació, consolidació i rehabilitació en elements declarats bé d’interès cultural (BIC) o bé catalogat (BC), així com en aquells que es trobin inclosos en el Catàleg i en l’Inventari del patrimoni cultural de Formentera, sempre que aquestes actuacions suposin una millora i una reivindicació del bé.

Respecte a la rehabilitació de parets de pedra seca, les ajudes són per reparacions de murs que es duguin a terme amb els materials i les tècniques tradicionals, així com la substitució de parets de blocs de formigó —o altres materials poc adequats— per parets de pedra seca realitzada d’acord amb la tècnica tradicional.

Finalment, les ajudes pel soterrament de línies aèries es refereixen a obres destinades a soterrar traçats aeris de línies elèctriques (de mitja tensió, centres de transformació, xarxes de distribució de baixa tensió i derivacions individuals) i de telèfon.

Les sol·licituds per a aquestes ajudes es poden presentar a l’OAC o de manera telemàtica a través de l’OVAC.

Compartir

PROGRAMES