TOP
Formentera des de la pujada a la Mola.

Lleials a Formentera

Executiva de GxF

Una constant en la història recent de Formentera és haver de veure com tot allò que ens afecta, però no depèn exclusivament de naltros, és gestionat d’esquena als interessos i necessitats del poble de Formentera. Començant pel camí d’entrada a la nostra illa, que és la nostra via per comunicar-nos amb el món, i també per la porta de Formentera, és a dir, la línia marítima Eivissa-Formentera-Eivissa i el Port de La Savina, d’importància vital per a la nostra economia i per als desplaçaments de mercaderies, visitants i formenterers i formentereres.
Des del Consell de Formentera sempre hem defensat que aquesta línia i el nostre port s’han de regular amb criteris d’interès públic basats en els interessos del poble de Formentera, que en té una dependència absoluta, i no en els interessos i inversions econòmiques. És de sentit comú que, perquè aquesta línia es pugui cobrir, ha de ser en unes condicions de negoci rendible per a les empreses que han d’oferir el servei, però això no ha de ser per força incompatible amb l’interès públic ni tampoc amb la sostenibilitat i la cura del nostre territori. És responsabilitat de l’administració compatibilitzar interès públic amb interès privat. I en aquesta línia anava la Llei 11/2010 d’Ordenació del Transport Marítim de les Illes Balears, que va ser un importantíssim avanç per a la nostra illa, declarant la línia Eivissa-Formentera-Eivissa d’interès estratègic.
La nostra satisfacció inicial ben aviat va esdevenir decepció, en veure que no sortia el decret que havia de desenvolupar aquesta llei, que fa onze anys i mig que és paper mullat. Onze anys i mig d’excuses de mal pagador per no complir aquest compromís amb la nostra illa. Onze anys i mig de cedir a les pressions d’uns pocs en perjudici de Formentera. Anys de falta absoluta d’empatia del Govern cap a l’illa. I aquí no hi ha colors polítics. Tots els governs autonòmics, encapçalats per PSOE o PP, en són igualment responsables. El mateix moviment per posar-se de perfil, el mateix gest de siular mirant cap amunt. Com que després de quinze anys la il·lusió encara no ens l’ha llevada ningú, pensàvem, il·lusos de naltros, que havíem arribat al final del camí amb la publicació de l’esborrany de decret.
Idò sap greu haver de dir-ho, però ara mateix això no és així. Mentre el nostre litoral terrestre (protegit per mil i una figures) i el nostre mar pateixen una pressió i desgast creixents, mentre el port de La Savina voreja el col·lapse als mesos d’estiu, ressentint-se’n el servei a residents i visitants i també l’entorn natural, ens trobam que el Govern balear, Autoritat Portuària, Demarcació de Costes i Direcció General de la Marina Mercant només tiren pilotes fora i ignoren les peticions del Consell de Formentera de reduir freqüències i atracaments, de no autoritzar l’arribada de creuers i de reorganitzar el port. Això succeeix a causa de les pressions de navilieres de línia regular i les empreses que organitzen excursions a la nostra illa, amb la fàcil excusa que sentim una i una altra vegada de la lliure concurrència, excusa particularment sagnant quan ve d’algú que s’anomena ‘socialista’. Tampoc no era possible regular l’entrada de vehicles ni es podia limitar el nombre de places turístiques, i a Formentera, amb idees clares i voluntat política, ho hem fet.
Aquests dies sentim com el Govern diu que el Decret ens assegura freqüències mínimes, però que les màximes no són competència seva. Sentim l’Autoritat Portuària dient que ells només són responsables de la seguretat, i ni Medi Ambient ni Mobilitat del Govern no han set capaços de fer ni un estudi de les repercussions que té aquest trànsit sobre els nostres serveis, el nostre litoral i la nostra qualitat de vida.
Perquè, sí!!! Darrere de tot això hi som naltros: formenterers i formentereres que, encara que no agrada, alguna cosa devem tenir a dir al nostre port, al nostre litoral, a la nostra illa.
Davant això, és vital donar des de Formentera una resposta ferma i unànime, des dels agents socials als polítics. Quan ens hem mantengut units i ferms, des del carrer als partits i el Ple del Consell, com en la mobilització “On sempre”, amb què es va aconseguir que la gent de Formentera no fos tractada al port d’Eivissa com a contenidors de càrrega, Formentera s’ha fet valer i ha set respectada. Quan es detecten fissures, dubtes i tremolor de cames, és quan ens pugen a esquena, com passa ara. No ho hem de permetre. Tenim acords polítics del Ple del Consell i un consens social expressat al Consell d’Entitats, que hem de defensar. Fa molts anys que deim tots que Formentera ha arribat al límit i hem de frenar, que hem de protegir la nostra illa, que el port de La Savina s’ha de reorganitzar i no ampliar. Són molts anys de dir, dir i dir, de parlar, parlar i parlar, però a l’hora de passar als fets són molts els qui converteixen el seu clam en silenci.
Idò no hem de callar. Hem de ser lleials als nostres compromisos i renovar cada dia, en cada acte, en cada votació, en cada aparició pública, la nostra única lleialtat: lleialtat al poble de Formentera.

Formentera, 17 de juny de 2022

 

Els comentaris publicats a la secció d’Opinió i a la de Cartes dels Oients no representen el parer de Ràdio Illa. Aquest mitjà no es fa responsable de les opinions que són recollides en aquesta secció. Ràdio Illa es reserva l’opció de publicar parcialment el text o a no fer-lo públic en el cas de vulneració dels drets fonamentals.

Si voleu fer arribar un article per ser publicat a la secció d’Opinió – Cartes dels Oients, adreçau-vos al correu electrònic info@radioilla.cat. Juntament amb el text cal que ens envieu el nom complet, número de DNI o NIE i número de telèfon.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES