TOP
Aquest singular coleòpter és endèmic de la nostra illa. Foto: Barbara Klahr.

Medi Ambient prioritzarà la conservació de l’escarabat de Formentera

La conselleria balear de Medi Ambient ha presentat la continuació del Projecte d’Actuacions per a la Recuperació d’Espècies Silvestres, ARES, que es va executar entre 2017 i 2020.

Excés de pressió humana
En l’apartat de Fauna, l’ARES-2 preveu realitzar seguiments anuals de l’escarabat endèmic de Formentera, l’Akis bremeri, i elaborar un document d’actuacions urgents de conservació d’aquesta espècie.
Cal recordar que l’Akis Bremeri, d’entre 19 i 23 mil·límetres de longitud, sols es troba a l’estreta franja de terra entre es Pujols, l’estany Pudent i ses Salines, una zona que concentra l’activitat turística més gran de Formentera. A més de ser una de les espècies més escasses del planeta, aquest singular coleòpter, endèmic de la nostra illa, pateix doncs una gran pressió humana en el seu hàbitat natural.

Plans de recuperació i tasques divulgatives
El projecte ARES-2, que contempla actuacions fins al 2024 amb un pressupost estimat de 511.000 euros, preveu també la redacció d’un nou pla de recuperació i conservació de quiròpters i es realitzaran censos complets de les poblacions d’abellerol i de corb marí. Així mateix, s’avaluarà també l’afectació de les captures accidentals amb ormeigs de pesca sobre el virot gros i el virot petit.
Una altra iniciativa destacada serà l’avaluació de la biomassa disponible a Balears per a les espècies carronyaires. A més, se seguirà amb les tasques divulgatives i informatives dels darrers anys, així com amb el seguiment de les esteses elèctriques.

Compartir

PROGRAMES