TOP
Carles Torres, a les instal·lacions de Ràdio Illa.

Nou repte del taller virtual d’escriptura: convèncer

L’escriptor i assessor lingüístic del Consell de Formentera, Carles Torres, ens proposa un nou exercici d’escriptura per la segona setmana de confinament.

L’ARGUMENTACIÓ

Els textos argumentatius cerquen crear opinió a partir del plantejament de les idees de l’emissor sobre un tema determinat. Per aconseguir aquest propòsit, seleccionam la informació i l’organitzam amb una estructura concreta que, en general, es distribueix en tres parts:

-La introducció, que pretén captar l’atenció o interés del destinatari.
-L’exposició, que és la part més extensa i conté els arguments i els contraarguments.
-La conclusió, que és la síntesi i tracta de reforçar la tesi defensada.

RECURSOS ARGUMENTATIUS
A banda de les estratègies que s’utilitzen per a presentar la tesi i els arguments, disposam dels recursos següents, que determinen el tipus d’argumentació:
-Mitjançant exemples: l’ús d’exemples representatius permet induir a la generalització.
-Per analogia: es tracta de comparar un cas concret amb un altre de similar, argumentant que si els dos són semblants en molts aspectes, també poden ser-ho en l’aspecte que convé a la tesi.
– Argument de quantitat: S’exposen estadístiques, xifres i dades que fonamenten la tesi exposada.
– Emotius: Se selecciona informació que connecti amb l’emotiviotat del receptor.
– Apel·lació als valors compartits: com la justícia, els drets humans, etc.
-Per deducció: es basa en el plantejament d’unes premisses –que funcionen com a base d’un argument – la relació entre les quals ens aboca a la conclusió. Per exemple: premissa 1. És una pel·lícula de por. Premissa 2. A tu t’agraden les pel·lícules de por. Conclusió: Aquesta pel·lícula t’agradarà.
L’emissor també pot utilitzar com a estratègia argumentativa la contraargumentació:
-Per refutació: demostrant la poca consistència de la tesi contrària.
-Per concessió a l’adversari: admetent momentàniament l’argumentació de la tesi contrària per a tot seguit adduir contraarguments a favor de la tesi pròpia.

Redactau, una per dia, aquestes cinc propostes. 200 paraules. Enviau-les a sal@conselldeformentera.cat

  1. Sa Flower (dilluns)
  2. Les sèries i el cinema (dimarts)
  3. M’apassiona el reggaeton (dimecres)
  4. La posidònia sí que és una alga (dijous)
  5. Som terraplanista (divendres)
Compartir

PROGRAMES