TOP
Cartell de la beca.

Nova beca d’investigació per a recerca de recuperació històrica de les dones a Formentera

Fins al 6 de setembre resta oberta la convocatòria de la nova beca d’investigació per a projectes de recerca vinculats a la recuperació històrica de les dones a Formentera, tenint en compte totes les etapes de la vida.

I Pla d’Igualtat
La presidenta i també consellera d’Igualtat, Ana Juan, ha mostrat la seva satisfacció per oferir una nova beca que “impulsi la investigació científica vinculada a la temàtica de la igualtat a la nostra illa i que busca promoure la recuperació històrica de les dones”.

Amb un import de 8.000 euros, aquesta beca està inclosa dins dels objectius i accions establerts en el I Pla d’Igualtat entre dones i homes de Formentera 2019-2022. Específicament dins l’eix 3: Cap a una cultura més igualitària, i l’objectiu 3.1: Augmentar la formació per tal d’incorporar la perspectiva de gènere.

Requisits
Poden sol·licitar aquesta beca els majors d’edat en possessió d’una titulació mínima de diplomatura. Es poden acollir a la convocatòria a títol individual o bé constituïts en equips de recerca.

El procediment de concessió de la beca es farà en règim de concurrència competitiva i les bases han estat publicades al web del Consell i al BOIB. Les sol·licituds es poden presentar de manera presencial a l’OAC o telemàticament a l’OVAC.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES