TOP
El servei d’ajuda a domicili s’adapta a les necessitats concretes de les persones al seu domicili.

Obert el termini de subvencions per a gent gran i persones amb discapacitat

Des d’avui ja es poden sol·licitar les subvencions per a gent gran i persones amb discapacitat. El pressupost per a la convocatòria d’enguany és de 16.000 euros.

Tipologia dels sol·licitants i tipus d’ajudes
Les persones sol·licitants han de ser residents a Formentera, d’edat igual o superior a 65 anys, o tenir una discapacitat reconeguda del 33% o més, entre altres requisits. Aquests ajuts es destinen entre d’altres, a l’adquisició de cadires de rodes, ulleres o lents de contacte, pròtesis dentals, audiòfons, llit hospitalari o tractaments professionals sociosanitaris com ara fisioteràpia, psicomotricitat, logopèdia, etc.
Una comissió tècnica avaluadora serà l’encarregada de valorar les sol·licituds que obtenen les ajudes, i l’import individual màxim i per tots els conceptes que es pot concedir per beneficiari és de 2.900 euros. Les despeses realitzades (factures originals) han de correspondre al període comprès entre l’1 de juny de 2020 i el 31 de maig de 2021.

Terminis
Les bases són publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, al tauler d’anuncis i a la pàgina web del Consell de Formentera, i el termini per a la presentació de les sol·licituds és fins al dia 30 de setembre de 2021 a la conselleria de Benestar Social, a l’antic Centre Mèdic o a l’OAC.

Compartir

PROGRAMES