Ofertes de treball al Consell Insular

MISSATGE D’OFERTES DE TREBALL AL CONSELL

En els propers dies portarem a terme les cobertures dels següents llocs de treball per cobertura d’excedències i baixes mèdiques. La convocatòria es farà fent ús dels mitjans tècnics i logístics del SOIB.

Auxiliar administratiu/administrativa (4), per la cobertura de dos baixes voluntàries, una excedència i una maternitat, d’entre els quals, la durada màxima prevista és de dos anys i la mínima de nou mesos).
Auxiliar de Biblioteca, pel temps indispensable fins a la convocatòria del procediment selectiu.
Educador/a escoleta, per la cobertura d’una baixa d’uns dos mesos de durada.
Auxiliar de Biblioteca, pel temps indispensable fins a la convocatòria del procediment selectiu.
Així mateix portarem a terme les incorporacions de nou ingrés següents, que per necessitat de servei es fa una primera selecció amb caràcter indefinit fins a la convocatòria amb caràcter definitiu de la plaça. La convocatòria es farà fent ús dels mitjans tècnics i logístics del SOIB.

Tècnic/a de Relacions Laborals, pel temps indispensable fins a la convocatòria del procediment selectiu.
Zelador/a d’edificis públics, per custodiar la sala d’exposicions, pel temps indispensable fins a la convocatòria del procediment selectiu.
Així també, als propers dies es faran públiques les bases per participar en els procediments selectius de nou ingrés següents. La convocatòria es farà amb mitjans propis pel procediment selectu corresponent.

Policia
Mecànic/a
Tècnic(a de mobilitat

About Author

Comments are closed.

background