TOP
Persones amb mascaretes a Sant Francesc. Foto: 7bts

Passejos amb un límit d’1 km de casa i sense restriccions per anar a les terrasses

Formentera comença la novena setmana de l’estat d’Alarma i la segona en fase 1 de la desescalada del confinament amb importants novetats. Per aquesta setmana, en què ens trobem en la mateixa fase que Eivissa, Menorca i Mallorca, s’ha reformulat la fase 1, de manera que hi ha noves restriccions pel que fa al moviment a Formentera: si bé a la nostra illa no són d’aplicació les franges horàries, en canvi les passejades tornen a comptar amb un límit de distància, en aquest cas un radi d’un quilòmetre al voltant de l’habitatge.
És a dir, si sortim a passejar, no podem allunyar-nos més de 1.000 metres de casa però, en canvi, dins de l’illa no s’ha de respectar cap distància màxima per anar a consumir a les terrasses o visitar familiars o amics sans en grups no superiors a 10 persones. Pel que fa a les reunions amb un màxim de 10 persones, es poden fer a les terrasses dels establiments o en una casa.
D’altra banda, l’esport individual es pot fer sense límit de distància, en tot el territori del municipi. Així mateix, es poden realitzar pràctiques esportives i passejos entre les 6.00 i les 23.00 h, tot i que les terrasses, en canvi, poden romandre obertes fins a la 1 h.

Infants: torna el límit d’un adult
Pel que fa als passejos amb persones de més de 14 anys, es poden fer amb dos persones que convisquin juntes. En els passejos amb infants, torna a estar vigent la restricció de fa més d’una setmana, és a dir, només un adult pot acompanyar un màxim de tres infants del mateix nucli familiar.
Per moure’ns en cotxe, podem anar amb el màxim de passatgers permesos si tots els ocupants conviuen junts, i aquí sorgeix una nova incògnita: una família amb pare, mare i dos fills, pot anar junta al cotxe o consumir en una terrassa, però en canvi, no podrà passejar conjuntament.
En el cas que els ocupants del cotxe no convisquin, poden anar fins a dos persones per fila de seients i, això sí, protegits amb mascareta.
En moto poden anar-hi dos persones, si porten casc integral amb visera, utilitzen mascareta o conviuen juntes i l’ús de guants és obligatori.
Així mateix, a partir d’avui, sí que podran obrir els allotjaments turístics i establiments d’activitats culturals.

Mobilitat justificada entre illes
Continuen vigents les restriccions a la mobilitat pel que fa als viatges entre illes i amb la Península, i només estan autoritzats en els supòsits següents: viatges per tornar a la residència habitual, per motius laborals inajornables, per causes sanitàries i per tenir cura de persones grans o discapacitades.
En tot moment cal tenir en compte que sempre s’ha de mantenir una distància de seguretat de dos metres respecte a terceres persones. En cas que això no sigui possible, cal emprar mascareta i portar a terme una higiene de mans contínua.

Compartir

PROGRAMES