TOP
Instantània posterior a la reunió. Foto: UIB

Presentat el projecte d’assemblea ciutadana pel clima

La presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, han rebut avui els investigadors de la UIB, els doctors Pau de Vílchez i David Abril, i la senyora Flor Dell’Agnolo, consultora ambiental. Els investigadors els han explicat que han rebut l’encàrrec de l’European Climate Foundation (ECF) d’elaborar una diagnosi sobre la viabilitat i pertinència de celebrar una assemblea ciutadana pel clima a les Illes Balears. L’equip de treball multidisciplinari parteix de les iniciatives que s’han estès per tot Europa i que serà previ a la celebració a la tardor d’una assemblea ciutadana pel clima, anunciada pel Ministeri de Transició Ecològica.

Acords no vinculants a Espanya
El canvi climàtic és un dels temes que pot ser dirigit a partir d’una assemblea ciutadana, ja que és una qüestió complexa que desperta interessos en conflicte i és un problema que requereix canvis estructurals. A les Illes, destaca el professor Abril, “més enllà de l’oportunitat democràtica que suposa per a la societat disposar d’una assemblea ciutadana, és necessària per respondre amb propostes concretes davant de l’emergència climàtica. Com a regió insular, les Balears tenim una vulnerabilitat afegida per fer front als efectes del canvi climàtic”.
La diagnosi de la UIB abordarà les iniciatives existents tant d’àmbit nacional (Irlanda, França, Regne Unit, Escòcia, Alemanya, etc.) com regional o local, a la regió francesa d’Occitània o als barris de Londres. També a l’Estat espanyol, el Ministeri de Transició Ecològica ha anunciat recentment la celebració d’una assemblea ciutadana pel clima a la tardor, tot i que els seus acords no seran vinculants.

Assemblees ciutadanes
A les assemblees ciutadanes hi participen un grup de persones representatives de la societat, triades a través d’un sorteig cívic, que reben informació i acompanyament de persones expertes, i els donen temps i espai per deliberar i desenvolupar recomanacions polítiques per traslladar-les a les institucions.
Aquestes experiències han demostrat ser particularment útils per implicar a la ciutadania en el procés polític, per millorar l’ambició de les actuacions enfront del canvi climàtic, i per ajudar a garantir un compromís més proactiu amb les polítiques de canvi climàtic, a més de construir solucions consensuades als problemes i reptes que tenim com a societat. És una estructura que potencia un compromís efectiu de la ciutadania en temes complexos.
Així, una assemblea ciutadana pel clima es planteja com a instrument basat en el debat informat i respectuós, que permet fugir del clima polaritzat i legitima la tasca política a través de l’ús de mecanismes de democràcia deliberativa. La deliberació permet sintonitzar les persones amb la complexitat i la visió a llarg termini que requereix la crisi climàtica.

Diagnosi a les Illes Balears
La diagnosi que elabori la UIB plantejarà la viabilitat i pertinència de la celebració d’una assemblea d’aquestes característiques a les Illes Balears, a diferents nivells (local, insular, regional) a través de la valoració, entre d’altres, del sistema de selecció de les persones participants en les assemblees, el paper dels experts, la societat civil i els agents econòmics, o l’articulació de les assemblees als diferents nivells, tant territorials com de competències. L’objectiu és que es pugui elaborar una proposta factible i que tingui el consens de tots els actors socials i econòmics i el compromís de les administracions públiques, perquè les assemblees ciutadanes pel clima esdevinguin una eina de presa de decisions democràtica i útil als reptes que tenim per transitar envers una societat lliure d’emissions a mitjà termini.

European Climate Foundation
L’ECF es va crear a la Haia a principi de 2008 com a iniciativa sense ànim de lucre, per col·laborar en la transformació d’Europa envers una economia baixa en carboni, promoure polítiques climàtiques i energètiques que redueixin en gran manera les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i ajudar Europa a exercir un paper de lideratge internacional encara més fort per mitigar el canvi climàtic.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES