El pròxim curs escolar començarà el 12 de setembre i acabarà el 21 de juny

Aquest serà el calendari pels cicles d’infantil, primària, secundària, batxillerat i de Formació Professional, malgrat que l’alumnat de 2n de batxillerat finalitzarà les classes abans, el dia 31 de maig, però tendrà activitats lectives de preparació de les proves d’accés a la universitat.
El curs tendrà 176 dies lectius, els mateixos que el 2017/18. Els ensenyaments de règim especial com els estudis de música i dansa, els d’arts plàstiques i disseny, a més dels ensenyaments esportius començaran dia 24 de setembre de 2018 i finalitzaran dia 21 de juny de 2019. Les Escoles Oficials d’Idiomes i els ensenyaments d’adults iniciaran el curs dia 1 d’octubre per acabar dia 31 de maig de 2019, en el cas de les EOI, i dia 21 de juny els CEPA.
Les vacances de Nadal seran del 22 de desembre de 2018 fins al 6 de gener de 2019 i les vacances de Pasqua del 18 d’abril de 2018 al 28 d’abril de 2019.

About Author

Comments are closed.

background