TOP
Simulació de l’exterior del futurs habitatges. Ibavi

Publicada la licitació dels 17 HPO de Sant Ferran

L’Institut Balear de l’Habitatge ha publicat la licitació del contracte per l’execució de les obres de la nova promoció de 17 habitatges de protecció pública de Sant Ferran. La nova promoció es construirà a un solar cedit pel Consell de Formentera situat al carrer Alacant,19.

Destinats a joves i majors amb necessitats transitòries
Es tracta d’una promoció d’habitatges dotacionals, que tenen unes característiques concretes com l’ús d’espais comunitaris, i van destinats a col·lectius que tenen una necessitat transitòria d’habitatge, per norma general jovent i gent major.
Els 17 habitatges seran tots adaptats, 14 d’ells d’un dormitori i 3 d’ells de dos dormitoris. La promoció disposarà d’espais privats i espais comunitaris, configurant així un model de convivència adaptat a les persones que hi habitaran. D’aquesta manera, a part de l’ús principal residencial s’incorporarà en planta baixa un espai d’ús comunitari i es preveu una estructura al pati interior per eixugar la roba. El pati es planteja com un espai amb paviment tou, vegetació autòctona de poca alçada i arbres de fulla caduca que contribuiran a millorar la sensació de confort durant els mesos d’estiu tant en el mateix jardí com al llarg de tota la façana sud.

Simulació de l’interior d’un dels habitatges. Ibavi

Arquitectura sostenible
La nova promoció segueix amb les tècniques d’arquitectura sostenible impulsades per l’IBAVI, amb la utilització de materials de km zero i amb una reducció important d’emissions tant en el procés constructiu com en la vida útil de l’habitatge.
Així doncs, l’estratègia principal del projecte consistirà en la construcció d’uns murs de càrrega paral·lels fets amb formigó de calç, que incorporaran àrid reciclat de l’excavació i de l’abocador. Això, a banda d’utilitzar residus acumulats a l’abocador des cap de Barbaria, permetrà treballar amb materials locals que integrarà la nova edificació en l’entorn immediat i en concordança amb l’arquitectura tradicional de Formentera. Els murs de tancament seran de formigó de calç i estaran alleugerits amb suro i posidònia provinent de l’abocador.

En aquests moments s’ha obert el procés de licitació, que finalitzarà el dilluns 13 de febrer. Posteriorment, s’adjudicarà a l’empresa constructora l’execució del projecte i es calcula que amb un termini de 24 mesos l’edifici podrà estar finalitzat.

El pressupost total de la promoció és de 2.222.181,00 euros.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES