TOP
El reglament es trasllada al ple de demà per a la seva aprovació inicial. 7bts

Reglament de l’estany des Peix: Criteris, terminis, preus i bonificacions

La comissió de govern del Consell ha aprovat avui traslladar al ple de la institució, que se celebra demà, el reglament que regula el fondeig i el règim jurídic de les instal·lacions d’amarratges a l’estany des Peix per a la seva aprovació inicial. El reglament, tal com ha destacat el conseller de Medi Ambient, Antoni Tur, “valora les embarcacions d’ús tradicionals, les de petita eslora, les de menor potència de motor i altres aspectes, com l’antiguitat del fondeig. També bonifica les embarcacions tradicionals, als usuaris jubilats i les famílies nombroses”.

El Consell celebrarà la setmana vinent una sessió informativa oberta per explicar i aclarir els dubtes pel que fa al reglament. També s’atendrà als interessats a l’àrea de Medi Ambient al telèfon 971 32 12 10 i al correu electrònic mediambient@conselldeformentera.cat

Criteris d’assignació
Per obtenir un amarrament a l’estany des Peix tindran prioritat les embarcacions que han fondejat a l’estany des Peix des d’abans del 5 de juliol de 2002, data d’entrada en vigor del PORN; i han de complir amb requisits, com els de tenir una eslora màxima de 10 metres; i que l’ús que es fa i que es pretén fer està permès d’acord amb la normativa aplicable al parc natural. Les embarcacions han de pertànyer a les llistes setena (dedicades a l’esport sense propòsit lucratiu o la pesca no professional) i vuitena (pertinents a organismes de caràcter públic).

Criteris de puntuació
A l’hora d’ordenar la preferència de les embarcacions que acreditin la resta de requisits necessaris, s’estableix una taula de puntuació que valora les embarcacions tradicionals, a les de menys potència de motor i propulsió més neta, a les de menor mida i fetes amb materials més sostenibles. Així mateix, es puntua més alt l’experiència acreditada com usuari de l’estany i es valora la procedència de la matriculació.

Preus i bonificacions
Respecte als preus, el reglament recull un càlcul estimatiu de preu públic en funció de les eslores de les embarcacions. Els preus de les embarcacions de petita i mitja eslora, que són la gran majoria dels usuaris, fluctuen entre els 50 i 135 euros al mes. Sobre aquests preus públics s’hi ha establert una sèrie de bonificacions als usuaris com ara la bonificació de les persones jubilades amb un 40%, les famílies nombroses amb un 30%, les embarcacions de tipologia tradicional un 15%; així com les embarcacions zero emissions amb un 25%. Les bonificacions són acumulables entre si.

Termini i presentació de sol·licituds
El termini per presentar sol·licituds serà de trenta dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació inicial del Reglament al BOIB. Finalitzat el termini, el Consell disposarà de tres mesos per valorar i ordenar per puntuació totes les sol·licituds presentades, i publicar la llista provisional en el tauler d’anuncis. En aquesta llista també s’hi farà constar l’amarratge que es proposa per a cada embarcació.

Cal recordar que el passat mes de gener varen començar les obres per a la regulació de fondejos a l’estany i que contemplen 78 amarratges en pantalans flotants i de 207 punts de fondeig, que es distribuiran en boies de baix impacte. Les obres estan pressupostades en 1.025.616 euros, dels quals 652.154 euros són finançats a través de l’Impost del Turisme Sostenible (ITS). El termini d’execució dels treballs és de quatre mesos.

El conseller de Medi Ambient ha recordat que aquest projecte “pioner” es porta a terme “per la necessitat de recuperar aquesta zona protegida dins del parc natural de ses Salines i que es troba amenaçada ecològicament pels fondejos incontrolats, sobretot, a l’època d’estiu”. El conseller Antoni Tur ha assenyalat que “amb aquest reglament s’intenta mantenir, des del respecte a la conservació de l’estany des Peix, la convivència dels amarratges que respectin la normativa del parc i en facin un bon ús, per respectar així l’ús tradicional que ha tingut històricament aquest espai”.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES