TOP

Renoven els convenis amb els Centres de Majors

El Consell insular aportarà un total de 24.000 euros als centres per mantenir el centre i els serveis que hi presten, a més d’elaborar i gestionar projectes adreçats a la tercera edat, realitzar tallers i programes intergeneracionals i programes formatius adreçats a la tercera edat.

El Club de Jubilats i Pensionistes de Sant Francesc rebrà un total de 9.000 euros, el de Sant Ferran 6.500 el de La Savina 4.500 i l’Associació de Majors de El Pilar 4.000 euros.

Compartir

PROGRAMES