TOP
Les esmenes es tractaran en seu parlamentària.

Representants de Formentera participen en la Comissió per abordar la Llei de Consells

Aquest matí diputats de tots els grups polítics i representants de les diverses institucions insulars han participat en la sala de plens del Parlament balear una nova sessió de la Comissió General de Consells Insulars. Com a representants del Consell de Formentera hi han pres part Ana Juan (PSOE), Susana Labrador (GxF) i Llorenç Córdoba (Sa Unió), mentre que Antonio Jesús Sanz (GxF, PSOE i EU) hi ha participat coma diputat de l’illa a la cambra autonòmica.
La sessió d’avui, prèvia a que comenci el tràmit parlamentari, era especialment rellevant per ser la primera que es realitza amb un Projecte de Llei de Consells Insulars sobre la taula; una norma que dotarà als quatre consells d’una autonomia pròpia, aportant un marc reglamentari adequat a la realitat de les nostres administracions insulars.
El títol IX del projecte de Llei dels Consells Insulars té per objecte el règim especial per a l’illa de Formentera i, per tant, la concreció de les especialitats que presenta la institució de govern, representació i administració de la nostra illa. La Llei respecta la doble condició d’illa i municipi ja instaurada el 2007, una circumstància que no es dóna enlloc més de l’arxipèlag, i enlloc més de tot el territori espanyol.

Sanz: “Modernització” i “agilització dels procediments”
El diputat per Formentera ha volgut destacar la importància del Consell de Formentera, que “és fruit del treball de tota la societat formenterera per tal de gaudir, d’una banda, de l’autonomia de les decisions insulars i, d’una altra, de la capacitat d’autogestió que aquest marc trasllada”. I ha assenyalat que “la nova Llei de Consells suposarà un enfortiment de la institució dins l’arquitectura institucional de les Illes Balears, una modernització en el seu funcionament i una agilització dels seus procediments”.

Juan: “Millorar la gestió pública”
Per la seva banda, la presidenta del Consell, Ana Juan, ha destacat que “Formentera necessita aquesta llei per poder avançar en el seu autogovern i que ha de suposar un enfortiment i modernització de les institucions insulars de Balears per millorar la gestió pública”. “Des de Formentera seguirem molt reivindicatius i defensarem la singularitat de la nostra illa”
La presidenta ha agraït la feina dels grups polítics “per intentar aconseguir una llei consensuada i necessària”.

Labrador: “Que es tenguin en compte les al·legacions fetes des de Formentera”
Així mateix, la vicepresidenta insular, Susana Labrador, ha “agraït la feina feta fins ara per tenir el Projecte de Llei que ara es debatrà al Parlament” i ha afegit que “encara es pot millorar”. Labrador ha recordat “que l’actual Llei de Consells data de l’any 2000, quan encara no existia el Consell Insular de Formentera” i ha demanat “als senyors i senyores diputades que les al·legacions que s’han fet des del Consell Insular es tenguin en compte i s’incorporin com a esmenes i siguin recolzades en el tràmit parlamentari per tal d’aprovar una llei que reculli la nostra particularitat i les nostres necessitats”.

Córdoba: “Els tres grups hem remat en el mateix sentit”
Per últim, el conseller de l’oposició, Llorenç Córdoba, ha afirmat que està “content perquè els tres grups del Consell de Formentera hem remat en el mateix sentit”. Córdoba ha remarcat que “l’Estatut permet de manera plena que el Consell de Formentera sigui regulat amb una llei específica o bé que sigui a través de la llei de consells”, però que “potser és més ràpid fer una llei [comuna] i deixar per a més endavant una llei només per al Consell de Formentera”. En tot cas “s’han de tenir en compte les peculiaritats de l’illa de Formentera”, en el sentit que la nostra administració insular integra l’Ajuntament i el Consell “a tots els efectes”.
El portaveu de Sa Unió també ha comentat que “sobre el règim lingüístic caldria aprofundir en el correcte ús del català i del castellà” i ha afegit: “Tenim clara la unitat de la llengua catalana, però el mateix Estatut reconeix que s’han de protegir i promocionar les varietats específiques de cada illa, i en els últims anys hem vist que es perdien expressions i paraules pròpies de Formentera”.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES