TOP
Aparició de l’antiga estructura dels murs d’accés a Casa de la Roda. Foto: Posidònia SA

Ressorgir de natura i patrimoni amb el control del nivell de l’aigua a s’Estany Pudent

Cada any durant els mesos de maig i juny s’eleva el nivell de la mar a conseqüència del desglaç polar. Aquest fet comporta l’afectació de les potencials zones arenoses que es poden generar a les Salines de Formentera perquè els ocells puguin nidificar.

Actuacions de control
Les tasques de manteniment realitzades per part de l’empresa Posidònia SA consistents en la reconstrucció de murs i brins a les salines d’en Ferrer, que es troben més properes a la Savina i confronten amb el camí des Brolls, durant els anys 2019 i 2020 i, sobretot, amb la col·locació d’una comporta provisional en el canal de Sa Sequi per part del Consell el mes de març passat, han propiciat l’adequat control del nivell de l’aigua a s’Estany Pudent i els estanys concentradors.
Aquestes mesures han ajudat a controlar els nivells dels estanys concentradors, que es troben més elevats que el mateix Estany Pudent, proporcionant un substrat a la fauna local per a dur a terme el seu cicle vital de manera natural.

Nidificació de noves espècies
És més, els efectes d’haver col·locat una comporta a sa Sequi, fins i tot sent provisional, han estat més que evidents. El rigor d’aquestes mesures s’evidencia mitjançant esdeveniments tan especials com la recent nidificació de l’única parella a les Illes Balears del Xatrac menut (Sternula albifrons). El passat 10 de juny es va poder observar a les salines d’en Ferrer el naixement de la primera cria. Els participants de la “I Ruta Ornitològica i de la Sal”, activitat promoguda per Posidònia SA en el marc de la Setmana del Medi Ambient del Consell, van poder observar a través de prismàtics els primers passos de la nounada.

Aflorament d’infraestructures
Una altra de les evidències clares del control del nivell d’aigua de s’Estany Pudent ha estat l’aflorament dels murs que donen entrada a l’aigua cap a l’interior de la Casa de la Roda. Aquesta infraestructura emblemàtica de les Salines de Formentera exercia un important paper en la canalització de l’aigua des de l’evaporador central que és s’Estany Pudent cap a l’inici de les salines d’en Marroig, a la zona nord més pròxima a la Platja de Llevant. Aquest moviment d’aigües impulsades pel moviment de les pales de la gran roda salinera accionades per un motor de gas pobre, va permetre durant dècades el conreu saliner a la part nord de les Salines de Formentera.

Augment de les zones arenoses
De la mateixa manera, és notòria la presència de zones arenoses en llocs on anys anteriors no es mostraven. Gràcies a elles, s’espera que en un futur no gaire llunyà augmentin les nidificacions en la zona nord-est de s’Estany Pudent i les Salines d’en Marroig, com ja ha ocorregut a les Salines d’en Ferrer després de les tasques de manteniment per part de Posidònia SA i l’actuació provisional del Consell.

Instal·lació de l’estructura de control de l’aigua
L’empresa Posidònia SA espera poder col·locar pròximament l’estructura mecànica que ja es troba construïda i a l’espera de ser instal·lada, dissenyada especialment per al control de l’aigua al canal de Sa Sequi per substituir el mecanisme provisional actual instal·lat pel Consell, que no resistiria les fortes pujades de la mar esperades per a juliol i que sens dubte acabarien amb bona part de les segones i terceres postes d’ous de les nombroses parelles d’ocells en les zones de cria així com dels pollets ja nascuts. Fet que ja va ocórrer el 6 de juliol de 2020 i que ha d’evitar-se per tots els mitjans aquest 2021 i d’ara endavant.

Estímul de la vida aviària i recuperació patrimonial
L’esforç realitzat a mantenir el nivell de s’Estany Pudent pel Consell, les Àrees de Medi Ambient i Patrimoni, juntament amb Posidònia SA, demostra la preservació i estímul de la vida aviària així com la recuperació i preservació patrimonial de ses salines de Formentera, perquè evidencia el nivell d’aigua per al qual les salines van ser dissenyades des de l’any 1900, finalitzant la seva construcció el 1920.

Compartir

PROGRAMES