TOP
Deixa de ser obligatori l’ús de la mascareta als espais interiors i també als centres educatius.

Retorn a les aules sense l’obligatorietat de dur mascareta

La Conselleria balear d’Educació i Formació Professional ha remès als centres educatius unes indicacions per a l’aplicació de la nova normativa estatal que modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes als interiors. Concretament, el Reial decret 286/2022 de 19 d’abril determina l’obligatorietat de l’ús de la mascareta per a les persones majors de sis anys sols als centres sanitaris, sociosanitaris i als mitjans de transport públic.

Així, deixa de ser obligatori l’ús de la mascareta als espais interiors i també als centres educatius.

Excepcions
Per a l’alumnat només serà obligatori l’ús de mascareta en el transport escolar o en el cas de fer servir transport públic en una sortida o viatge, quan no es pugui garantir la ventilació adequada dels espais o es produeixin aglomeracions.

Per als treballadors (professorat i personal no docent) es recomana l’ús de mascareta quan no es pugui mantenir la distància d’1,5 m o per a les persones vulnerables en qualsevol situació, i sols es podrà imposar l’obligatorietat en funció de l’avaluació de riscs del lloc de treball, que hauran de fer els serveis de prevenció de riscos laborals corresponents. En tots els casos, es recomana mantenir les mesures de ventilació i higiene

Aquestes indicacions estaran subjectes a revisió, ja que el Ministeri de Sanitat ha anunciat que la setmana vinent publicarà un document específic per als centres educatius.

Compartir

PROGRAMES