TOP

Sa Unió critica la nova tributació de les herències en vida

Sa Unió defensarà al proper ple de gener que el Consell “insti el Govern espanyol, en la tramitació parlamentària del Projecte de Llei de Mesures per a Prevenir i Combatre el Frau Fiscal, a la supressió o retirada de l’article que introdueix una ficció jurídica consistent a declarar com a conducta fraudulenta, que no admet prova en cas contrari, qualsevol venda dels béns rebuts a través dels pactes successoris en vida regulats pel Dret Civil previst en els Llibres respectius de la Compilació de Dret Civil de Balears segons la tradició autòctona pròpia de cada illa”, rebutjant d’aquesta manera la nova tributació de les herències en vida que està dissenyant el Govern de Pedro Sánchez.

Clara vulneració de les competències autonòmiques
La coalició opositora considera que Madrid “ha de respectar la capacitat normativa en matèria fiscal
que la Constitució, l’Estatut d’autonomia de Balears i les lleis que reconeixen tant el Govern de les Illes Balears com el Parlament de les Illes Balears” i que des del Consell de Formentera s’ha
de reclamar “al Govern de les Illes Balears i en el Parlament de les Illes Balears defensar les institucions pròpies recollides en la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, i en concret els
pactes successoris, enfront de la reforma fiscal que proposa el Govern estatal, i que suposa una clara i injustificada vulneració de l’autonomia competencial de la nostra Comunitat Autònoma, i del
principi de lleialtat institucional que ha de presidir les relacions entre administracions públiques”.

Mocions populars a Madrid
Així mateix, des d’aquest grup polític es confia “que tirin endavant les mocions del senador José Vicente Marí Bosó i del diputat en el Congrés Miquel Jerez per a la supressió a la disposició del Projecte de Llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que modifica la tributació de les transmissions de béns procedents de pactes successoris”.

Compartir

PROGRAMES