TOP
Treballadors de l’Àrea de Salut realitzaran les tasques del servei EDUCOVID.

Salut crea un equip específic pel seguiment de la covid en els centres educatius

L’Àrea de Salut compta des de la setmana passada amb un nou dispositiu d’atenció al coronavirus adreçat als centres educatius de Formentera i Eivissa, que s’encarregarà de la coordinació de les actuacions davant els contactes estrets dels alumnes positius en l’àmbit escolar.
Educovid és un dispositiu que combina les tasques d’una central de rastreig destinada a la població infantil escolaritzada, i les de la UVAC express, ja que entre les seves funcions també hi ha les de realitzar les PCRs o cribratges que siguin necessaris en l’àmbit escolar.

Sis professionals formen l’equip
L’equip està format per sis professionals i coordinat per Mònica Yern, infermera gestora de casos pediàtrics del Pla de Cronicitat, a més de coordinadora dels programes Cooreducasalud i Alerta escolar, iniciatives per millorar l’atenció als escolars amb patologies cròniques i la resposta que es dóna des dels centres educatius. A més de la responsable, hi ha dues infermeres més, dos tècnics en Cures d’Infermeria (TCE) i una auxiliar administrativa.
A més d’aquest nou equip que ha mantingut, abans de l’inici escolar, reunions amb tots els centres educatius per coordinar les accions que s’han impulsat, tant preventives com d’actuació davant possibles casos, també s’ha posat en marxa un nou telèfon d’atenció a la covid pediàtrica amb l’objectiu de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir i coordinar des de Salut a mares, pares i professorat, Infocovid pediàtric: 900 700 222, que està operatiu de dilluns a diumenge de 8 a 20 h.
Si l’alumne o alumna presentés símptomes greus o dificultat respiratòria, s’avisarà al 061 per al seu trasllat a l’Hospital Can Misses.

Els passos a seguir
Des de l’equip d’Educovid s’ha preparat un protocol d’actuació que s’ha compartit amb els centres escolars per prevenir i detectar possibles casos. Aquest document recull que els alumnes s’han de prendre la temperatura abans d’acudir a centre escolar, diàriament, i que en cas de ser igual o superior als 37,5 graus o tenir símptomes compatibles amb la covid, com són l’aparició aguda de febre, tos i sensació de falta d’aire, disminució del gust i olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits, no hauran d’acudir al centre i hauran de sol·licitar cita prèvia amb el seu pediatre o metge de família, a més d’avisar el centre, tant si l’alumne és sospitós com si és un cas confirmat.
En un cas confirmat, lleu o asimptomàtic, l’alumne haurà de realitzar aïllament domiciliari durant almenys 10 dies, ja que la durada d’aquest aïllament s’estendrà fins que romangui tres dies sense símptomes, i s’iniciarà en paral·lel un estudi de contactes. A més, s’activarà la UVAC pediàtrica per a la presa de mostres en el centre escolar o el lloc convingut amb les autoritats sanitàries i d’educació.

Proves PCR
La UVAC pediàtrica EDUCOVID sol·licitarà i realitzarà la prova PCR als contactes estrets escolars. Aquests són, en el cas de les escoletes i educació infantil, tots els nens del grup de convivència estable (GCE), ja que no porten mascareta. A partir d’educació primària fins al final dels cicles educatius, cursos en què l’alumnat sí que porta mascareta, s’haurà de valorar, amb l’equip directiu de centre escolar, les mesures a adoptar segons el grau de compliment de les normes, i serà el tutor o tutora qui haurà de determinar si s’han complert els requisits de seguretat.
Els casos negatius realitzaran quarantena durant 14 dies, si no inicien símptomes. EDUCOVID realitzarà el seguiment i control dels contactes estrets que siguin escolars. En els casos positius dels contactes estrets, es valorarà com a brot quan hi hagi més de tres casos en el centre educatiu. En cas de brot, es decidiran les mesures a adoptar.

Compartir

PROGRAMES