TOP
Cartell de la campanya 2021.

S’amplia el termini per sol·licitar ajudes al lloguer fins al 30 de novembre

La Conselleria balear d’Habitatge ha decidit ampliar el termini de presentació de sol·licituds per demanar les ajudes de lloguer de 2021 fins al dimarts 30 de novembre. L’objectiu d’aquesta ampliació és donar la possibilitat a la ciutadania d’accedir a l’atenció presencial i garantir així que es pugui arribar al nombre més gran de persones destinatàries possible. Avui dia ja s’han rebut prop de 5.000 sol·licituds per rebre l’ajuda.

9 milions en ajudes
Per a les ajudes de 2021 s’ha habilitat el pressupost més gran destinat fins ara amb un total de 9 milions d’euros (9.028.000 euros), 8.928.000 euros del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 i 100.000 euros dels fons autonòmics per completar els casos que no cobreix el Pla Estatal.

Renda mensual de fins a 900 euros
Les ajudes s’adrecen a aquelles famílies que han pagat un lloguer dins 2021, de manera que puguin recuperar una part del que han abonat. Ha de ser el lloguer de l’habitatge habitual i la renda que paguin no pot superar els 900 euros mensuals.
Les persones sol·licitants podran rebre el 40% del que han justificat que han pagat pel seu lloguer en aquest any 2021 i en el cas de ser joves menors de 35 anys o persones majors de 65 poden rebre el 50% de l’import. Hi ha, no obstant això, un sostre màxim de 3.000 euros per família.

Noves condicions
En aquesta convocatòria de 2021 s’han introduït una sèrie de novetats que seran positives per facilitar als sol·licitants formalitzar la petició i fer-ne més àgils la tramitació i els pagaments.
Entre les noves condicions, s’ha de destacar que s’han elevat un 5% els ingressos que pot tenir el nucli familiar per accedir a les ajudes. Els ingressos del nucli familiar no poden ser superiors a 23.725,80 euros anuals. Hi ha alguns casos (com famílies nombroses, monoparentals o amb persones amb discapacitat) en què els ingressos per accedir a les ajudes poden ser superiors: de 31.634 euros o 39.543 euros, segons els casos.
A més, per primera vegada s’equiparen les famílies monoparentals amb les nombroses (gràcies a una llei autonòmica que els dóna els mateixos drets) i això suposa que poden accedir a les ajudes tot i tenir uns ingressos (dins els límits establerts) més alts que els que s’exigeixen amb caràcter general.
També serà suficient la presentació d’una declaració responsable de no mantenir deutes amb l’Administració per poder demanar les ajudes i no serà exigible acreditar el dipòsit de fiança (l’any passat es va exceptuar aquest requisit per la situació de la COVID-19, però ara s’ha establert com a regla general).

Quant a la tramitació, es faran pagaments parcials i per blocs a mesura que es vagin revisant i aprovant els expedients. Trobareu tota la informació i els documents a presentar clicant el següent enllaç.

Compartir

PROGRAMES