TOP
Sanz durant una intervenció al Parlament. YT

Sanz valora de forma positiva per a Formentera la nova llei de consells

El diputat per Formentera, Antonio Jesús Sanz, ha intervingut aquest dimarts al Ple del Parlament, i ha dit, respecte de la nova llei de consells, que el text respon “a la singularitat de la menor de les Pitiüses” i adapta la llei a la reforma que es va fer de l’Estatut d’Autonomia.

Sanz ha apuntat que la nova norma conté disposicions específiques i reconeix la creació i funcionament del Consell de Formentera; així com la seva naturalesa ‘única’ a tot l’Estat, ja que es tracta “a la vegada, d’administració local i insular, ajuntament i consell”. El diputat ha celebrat aquest reconeixement perquè “aquesta llei defineix i dota d’instruments jurídics nous a tots els consells, i particularment a l’illa de Formentera que, atesa la singularitat de Municipi-Illa necessita un règim específic que es defineix al Títol IX donant les eines que seran desenvolupades en el nou Reglament Orgànic del mateix Consell Insular”. Per exemple, ha explicat Sanz “es defineix un òrgan específic, la junta de govern, dissenyada amb el principi de representativitat, amb funcions pròpies com a municipi i ens local i d’altres assimilades a les del Consell Executiu de la resta de Consells”.

El representant per Formentera també ha dit que la nova llei fa referència a la triple insularitat de Formentera, i a la vinculació especial de tota la població pitiüsa, de manera que els consells insulars pitiüsos podran establir convenis per cooperar, i es potencien també les relacions bilaterals de les dues institucions.

Finalment, Sanz ha ressaltat que l’escó que ocupa ell mateix, el del diputat per Formentera, participarà amb veu però sense vot al plenari del mateix Consell, com a òrgan de màxima representació de l’illa. Per tant, valora positivament que la nova llei “aprofundeixi en l’autonomia insular i estableixi les regles fonamentals de l’organització, funcionament i règim jurídic del consell”.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES