TOP
Les ampliacions en resten excloses.

S’eliminen les llicències d’obra en reformes que no suposin ampliació

El Consell, a través de l’àrea de Territori, recorda que les obres de reforma sense ampliació, no afectades per patrimoni, s’han de sol·licitar per comunicació prèvia (no llicència) i es poden iniciar 10 dies després de la seva petició. Segons ha concretat el conseller de Territori, Rafel González, “basta amb fer una sol·licitud a través de l’OAC o l’OVAC, per a la reforma en qüestió, sempre que no signifiqui una ampliació, i en 10 dies es pot començar l’obra”.

Obres menors
D’altra banda, les obres menors, no afectades per patrimoni, també es poden sol·licitar per comunicació prèvia i es poden iniciar l’endemà de la seva petició. “Amb aquestes millores en l’agilització dels tràmits hem volgut simplificar el procediment en les obres que no suposen cap mena d’ampliació per fer més àgil el procés tant per als ciutadans, com per les empreses del sector de la construcció”, ha destacat González, que ha afegit que “amb la simplificació d’aquests procediments s’espera alleugerir la càrrega de feina de l’àrea de Territori”.

Bonificació
D’altra banda, cal recordar que dins la campanya “Formentera es cuida a cada racó”, creada per reactivar el sector de la construcció local i l’economia en aquests moments de pandèmia, les taxes de les obres menors estan bonificades al 100% i l’impost sobre construccions al 95% fins al 30 d’abril.

Compartir

PROGRAMES