TOP
Feines d’instal·lació del quioc Bartolito, as caló des Mort.

Sis dels vuit quioscos es preparen per tornar a donar servei

En unes dos setmanes els responsables del quiosc Bartolito esperen haver muntat aquest establiment de platja as caló des Mort. Les feines han començat també en altres quioscos del litoral formenterer i fonts insulars confirmen que sis dels vuits quioscos que hi havia fins a l’estiu passat repetiran aquesta temporada. Han declinat l’oferiment de tornar a instal·lar els seus establiments el quiosc s’Abeuradeta (as Pujols) i La Franja (a Migjorn). El Consell ha informat que si els titulars de les anteriors autoritzacions descarten donar continuïtat al servei, no es buscarà cap substitut i aquests indrets restaran sense establiments.
Per poder oferir el servei, els responsables dels lots hauran de pagar el mateix cànon que l’any passat i afegir-hi l’increment de l’IPC del 6%. Els quioscos compten amb una autorització temporal d’ocupació del domini públic marítim terrestre vàlida fins al 30 de novembre i hauran d’usar la mateixa superfície de què disposaven amb l’anterior títol habilitant.
Així mateix, els serveis d’hamaques i para-sols ja han començat a instal·lar-se en moltes platges, entre elles a ses Illetes, es Pujols o a Migjorn. Els replantejos (traçar sobre el terreny els elements dibuixats en el plànol) estan en procés d’execució, si bé han sorgit problemes tècnics que podrien endarrerir-ne la finalització.
Cal recordar que el Consell de Formentera ha acordat donar continuïtat als serveis de platges de Formentera amb els anteriors adjudicataris mentre es resol el procediment d’adjudicació de l’explotació dels serveis de temporada a les platges de Formentera per a un període de sis anys, que acumula una seixantena d’al·legacions i dos recursos contenciosos administratius i, de moment, es desconeix quan finalitzarà.

Compartir

PROGRAMES