TOP
El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia demà divendres i finalitza l’11 d’octubre.

S’obre el termini per demanar ajuts de mobilitat per a alumnes d’FP que cursen els estudis fora de la seva illa

Demà s’obre el termini per sol·licitar ajuts de mobilitat per a alumnes de formació professional que cursaran durant el curs 2023-2024 els estudis en un centre públic d’una illa diferent de la seva illa de residència perquè no s’hi ofereixen aquests estudis.

La convocatòria s’adreça als alumnes matriculats, en la modalitat presencial, d’un cicle formatiu de grau mitjà, de grau superior o d’un curs d’especialització de formació professional, sempre que cursin aquests estudis en un centre públic de les Illes Balears.

Està previst destinar a aquests ajuts una partida de 250.000 euros, quantia que s’haurà de repartir proporcionalment entre tots els alumnes que compleixin els requisits.

Els ajuts són incompatibles amb les beques per a finalitats similars (residència i desplaçament) que es puguin rebre de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol classe d’ajut o beca per a finalitats similars d’entitats públiques o privades.

Compensació de les despeses de residència i de desplaçament
Aquesta convocatòria d’ajuts pretén facilitar la mobilitat a l’alumnat de les Illes Balears i compensar les despeses de residència i de desplaçament quan no hi ha places disponibles a la seva illa de residència. D’aquesta manera, es pretén afavorir la continuïtat dels estudis en els cicles formatius d’FP.

De fet, a conseqüència de la insularitat, l’oferta formativa de formació professional del sistema educatiu dels centres públics es concentra a Mallorca i això suposa una dificultat addicional i una minva d’oportunitats per als alumnes de Formentera, Eivissa i Menorca. A més, s’hi han d’afegir els elevats preus de l’habitatge i l’increment dels costs de transport de les persones entre illes, cosa que suposa una dificultat addicional per a la mobilitat dels estudiants dins de l’arxipèlag.

Per optar a les ajudes de mobilitat, s’ha de tenir la nacionalitat espanyola o d’algun lloc membre de la Unió Europea i persones estrangeres no comunitàries que resideixin a les Illes Balears. No ha d’haver-hi places disponibles dels estudis sol·licitats en centres públics a l’illa de residència i s’ha d’estar matriculat en un centre públic en un curs complet d’un cicle formatiu de grau mitjà o superior presencial de formació professional, en un centre educatiu públic de les Illes Balears, durant el curs 2023-2024 situat en una illa de l’illa d’empadronament o en un curs d’especialització presencial d’FP en un centre educatiu públic de les Illes Balears situat a una illa diferent de la d’empadronament.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia demà, 1 de setembre, i finalitza l’11 d’octubre. Les persones interessades heu de presentar la sol·licitud i la documentació requerida al registre de la Conselleria balear d’Educació i Universitats, per a la qual cosa s’ha de demanar cita.

També es pot presentar a qualsevol de les dependències que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La sol·licitud s’ha d’adreçar a la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitats.

També es poden presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que està disponible a la Seu Electrònica de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES