TOP
Accés a la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears. UIB

La comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears ha aprovat per unanimitat una Proposició no de Llei (PNL), presentada per tots els grups polítics, que cerca impulsar els estudis de medicina entre els estudiants de la nostra illa. Peticions