TOP
Es modernitzaran 82 hectàrees corresponent a 75 regants.

La Comissió de Medi Ambient de Parlament ha aprovat per unanimitat una proposició no de llei del PP per a la millora de la bassa de reg de Formentera. Els populars han informat que aquesta PNL també demana coordinació en les tasques