TOP
Es recomana que les activitats que es puguin traslladar a l’exterior es facin fora de les instal·lacions esportives. Foto: CIF

Les escoles esportives municipals per a menors de 12 anys, han reprès la seva activitat. L'àrea d'Esports s'ha posat en contacte amb els clubs de l'illa per informar de la nova situació i per recordar que es poden iniciar els entrenaments