TOP
Moments abans que comencés el Consell d’Entitats.

Termini de 15 dies per presentar propostes per al reglament d’ús de l’estany des Peix

Aquest vespre gairebé 200 persones han assistit a la Sala de Cultura (Cinema) a la sessió del Consell d’Entitats destinada a abordar el projecte de regulació de fondejos de l’estany des Peix, al Parc Natural, que compta amb una concessió per a 15 anys i contempla una capacitat màxima de 285 embarcacions, de les quals 78 anirien en pantalans i 207 en fondejos ecològics.

15 dies per fer aportacions al reglament
El conseller de Medi Ambient, Antonio Jesús Sanz, ha explicat que a partir de demà, 23 de setembre, la ciutadania i les associacions disposen de 15 dies hàbils per presentar els seus suggeriments pel futur reglament d’ús de l’estany des Peix, en el marc del període de consulta prèvia. Aquestes aportacions es poden presentar mitjançant registre d’entrada a l’OAC o, per via telemàtica, a l’OVAC.
Aquest reglament és la normativa que contemplarà quins criteris s’empraran per determinar quines barques podran recalar a l’estany, un dels interrogants que ha protagonitzat les preguntes del públic. A més, el reglament també establirà quina vigència temporal tendran les autoritzacions per amarrar a l’estany, entre altres assumptes.
Extingit el període de consulta prèvia, la Comissió de Seguiment, composta de forma paritària pel Consell de Formentera i el Govern balear, avaluarà les aportacions ciutadanes i redactarà el reglament, que serà publicat inicialment entre desembre de 2021 i gener de l’any vinent. Una vegada aprovat el reglament, s’haurà de redactar una ordenança fiscal que reguli els preus per fer ús dels fondejos i pantalans de l’estany. Per últim, la previsió apunta que s’haurà de licitar i executar el projecte, amb un termini previst que expira el març de 2022.

“Garantir l’ús tradicional”
La presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, ha assenyalat que l’objectiu del reglament haurà de ser “garantir l’ús tradicional i mediambientalment sostenible de l’estany” i que davant de la voluntat manifestada en el PRUG de reduir a zero la presència de barques a l’estany, aquesta regulació representa “un terme mitjà”. A més, la presidenta ha aclarit que la intenció del Consell és que sigui personal propi el que gestioni els pantalans i els fondejos ecològics que contempla el projecte.
Així mateix, representants del sector del xàrter nàutic que empra l’estany han manifestat el seu malestar amb el projecte. D’una banda al·leguen que el projecte no contempla la capacitat real de l’estany, que segons el sector professional podria ser de més del doble, superant les 500 embarcacions. I d’altra banda, aquest col·lectiu tampoc està d’acord que, amb el benentès que s’acabi reduint el nombre de barques, no es contempli una quota per embarcacions de la llista sisena.
Usuaris d’esbarjo (llista setena) han preguntat si el cens d’embarcacions que es va fer fa anys tendrà alguna validesa o si s’atendrà a l’especificació del PRUG, en el sentit que les barques que ja estiguessin fondejades el 2002 tendran prioritat per aconseguir una plaça. En aquest cas, els representants del Consell i del Govern han indicat que aquest podrà ser un dels criteris a tenir en compte en la redacció del reglament d’ús.

Presència d’associacions, partits i ciutadania
Exposant les pròximes passes del projecte de regulació de fondejos de l’estany i responent a les preguntes del públic hi ha hagut el director general d’Espais Naturals del Govern, Llorenç Mas; la presidenta del Consell, Alejandra Ferrer; el conseller insular de Medi Ambient, Antonio Jesús Sanz; i la consellera de Participació Ciutadana, Vanessa Parellada. Entre el públic, que estava restringit per la normativa covid, hi ha hagut representants de tots els partits del ple del Consell així com una quarantena de persones en representació de 28 associacions i unes 140 persones a títol individual.

Compartir

Comentaris (2)

  • Finselsous

    Entre altares temes , la Presidenta ens ha explicat que és la tendència zero: que l’esperit de la llei en que es basa la regulació és que amb els anys es vaigin eliminant les barques del Estany fins arribar al zero ideal. Podrem deixar alguns llaüts de cartró per la foto dels turistes?

  • Finselsous

    En algun moment alguns dels assistents han hagut de ser cridats al ordre per la professora de participació ciudadana amb frases com:”això no és un debat” o “que li passin el micro a un altre que tu ja has parlat dos vegades”

Ho sentim, el formulari de comentaris està tancat en aquest moment.

PROGRAMES