Trasmapi aconsegueix la certificació Global Safe de bones pràctiques anticovid

Trasmapi informa que des del començament de l’alerta sanitària ha treballat en un extens protocol de seguretat anticovid-19 que ha culminat la certificació Global Safe de compliment de bones pràctiques. La certificació més rigorosa de la companyia global de serveis d’assaig, inspecció i certificació Bureau Veritas.
L’auditoria i inspecció dels espais de treball, consta de: tots els vaixells de línia regular de la naviliera, taquilles d’Eivissa i Formentera i oficines. I va ser realitzada amb tota l’operativa i personal treballant a ple rendiment per oferir una imatge fidel de l’efectivitat dels protocols adoptats.
Cada setmana, es prenen mostres de totes les superfícies de contacte amb passatgers en tots els vaixells i taquilles perquè, laboratoris independents, avaluïn l’eficiència dels sistemes preventius i de desinfecció, la formació de personal i les mesures organitzatives. Fins ara, tots els resultats presenten avaluacions d’excel·lència en desinfecció.

D’acord amb les mesures del Ministeri de Sanitat
El certificat Global Safe de Bureau Veritas verifica que la naviliera compleix amb la normativa següent.
Documents tècnics emesos pel Ministeri de Sanitat per prevenir la propagació, entre d’altres: Procediment d’actuació per als Serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició SARS-CoV-2. 8 abril
2020. Recomanacions INSST en matèria de prevenció de riscos laborals versus covid-19. Criteri operatiu n 102/2020 sobre mesures i actuacions de la inspecció de treball i Seguretat social relatives a situacions derivades de la nova coronavirus SARS-Cov-2. Recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut per a la prevenció al
SARS-Cov-2.

Altres mesures de prevenció
Així mateix Trasmapi reitera el seu compromís pel passatger i personal a bord, amb mesures certificades que comencen amb l’adquisició de bitllets en línia, descarregables en suports mòbils per evitar el contacte. Disposició d’elements desinfectants com gels i catifes. Desinfecció de totes les superfícies i equipatges mitjançant productes certificats. Equips de protecció i formació per empleats. Contínua comunicació als passatgers de les mesures de prevenció. Sistemes de desinfecció de l’aire en salons i ventilació contínua. I contínua formació i revisió del Protocol anticovid de Trasmapi.

About Author

Comments are closed.

background