TOP
Instantània d’una votació al ple de l’estat de Formentera. Foto: CIF

Unanimitat per a limitar i ordenar els fondejos a tot el litoral de Formentera

El Consell ha celebrat avui la segona sessió del debat d’estat de Formentera, una sessió on s’han aprovat les 12 propostes presentades per l’equip de govern per unanimitat, excepte una en què l’oposició s’ha abstingut. Pel que fa a les propostes presentades pel grup de l’oposició, 9 han rebut el suport de tota la cambra i dues han estat rebutjades. En total, 21 de les 23 propostes han estat aprovades per unanimitat.

Regulació dels fondejos i energies renovables
Referent al medi ambient, s’ha aprovat per unanimitat instar al Consell i al Govern a la regulació i ordenació dels fondejos a tot el litoral de l’illa. El conseller de Medi Ambient, Antonio Jesús Sanz, ha recordat els passos que s’estan donant en aquest projecte conjuntament amb el Govern balear amb el nou pla de gestió Natura 2000.
El ple també ha aprovat per unanimitat instar al Consell a reordenar i impulsar les energies renovables a l’illa per assolir l’autoabastiment mitjançant fonts d’energia verda. En aquest punt, el conseller de Medi Ambient ha destacat que l’any passat es va aprovar al ple l’emergència climàtica, que actualment s’està treballant en la redacció del pla d’energies renovables i també ha anunciat que s’està tramitant la instal·lació de plaques fotovoltaiques el camp de futbol municipal per a l’any vinent, amb una subvenció del Govern del 43,65%. “Amb aquesta instal·lació, el 84% de l’energia generada al camp de futbol serà autoconsumida”, ha remarcat Sanz.

Turisme
En matèria de turisme i en vista a la temporada 2021, el ple ha aprovat per unanimitat instar al Consell i al Govern balear a continuar treballant per establir, de manera urgent, acords i protocols en l’àmbit estatal i internacional perquè a la temporada turística vinent es tinguin en compte les particularitats de Formentera i es propiciïn corredors segurs pels visitants, aconseguint una illa segura tant pels visitants com pels residents.

Connexions marítimes i port de la Savina
En matèria de connexions entre illes, també ha rebut el suport unànime de tots els grups polítics instar al Govern balear a garantir durant tot l’any la prestació dels serveis de la primera barca a les 6 h de Formentera a Eivissa i la darrera barca a les 22.30 h d’Eivissa a Formentera, i a aprovar el decret de desenvolupament de la Llei de Transport Marítim per establir els horaris i les freqüències mínimes i màximes en la línia regular Formentera-Eivissa i limitar les excursions marítimes que visiten Formentera, complint l’article 28.3 de l’esmentada Llei.
“Des de fa unes setmanes ja no disposam de la connexió de les 6 h i es preveu que en les properes setmanes perdrem la de les 22.30 h, són connexions necessàries per Formentera, i per això demanam al Govern que les garanteixi i que aprovin el decret que regularà i defensarà els drets de formentereres i formenterers pel que fa a les comunicacions de l’illa, única porta d’entrada i sortida de l’illa”, ha declarat el conseller de Mobilitat, Rafael González.
Pel que fa a la reordenació del port de la Savina, la proposta defensada per González, també ha rebut suport de tota la cambra d’instar a l’Autoritat Portuària de Balears a reordenar els usos de l’espai marítim portuari del port de la Savina, reubicant el punt d’atracament de les excursions marítimes als molls de passatge i habilitant un espai per amarraments socials i un altre per a embarcacions de lloguer, i que la mencionada reordenació quedi recollida tant al Pla d’Utilització dels Espais Portuaris com al Pla Especial del port de la Savina.

Creació d’anella ciclista i per vianants
Una altra de les propostes de l’equip de Govern aprovades, amb el suport de Gent per Formentera-PSOE i en aquest cas l’abstenció de Sa Unió, ha estat instar a la Demarcació de Costes de Balears, al Govern balear i al Consell a la creació d’una anella ciclista i per a vianants al voltant de l’estany Pudent, formada pel camí de sa Guia, el camí des Brolls i un nou camí que connecti es Pujols amb Illetes, i a millorar la regulació d’accés al Parc Natural de ses Salines potenciant l’ús dels mitjans de transport més sostenibles, per garantir una millor preservació d’aquest espai natural i el gaudi per part de residents i turistes.
Pel que fa a la creació de l’anella ciclista i per vianants, segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Rafael González, l’objectiu és potenciar aquest tipus de mobilitat a peu i en bicicleta entre residents i turistes a la volta que es millora la seva experiència i la preservació del medi ambient. “Per aconseguir-ho, haurem d’introduir mesures perquè al camí des Brolls no puguin circular els vehicles de motor de punta a punta, garantint sols accés als veïns, i per connectar es Pujols amb ses Illetes hem de treballar amb les altres administracions per crear un nou camí entre Sa Roqueta i Es Pujols per completar l’anella”, ha explicat.

Mesures per pal·liar la crisi
A la sessió plenària també ha rebut suport de tots els grups la proposta d’instar al Consell a seguir treballant en mesures que pal·lien la crisi econòmica generada per la covid i a redactar un pla de reactivació consensuat amb els grups polítics i sectors econòmics i socials.
El conseller d’Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, ha destacat que des de la institució se seguirà prioritzant l’ajuda a les persones més vulnerables i el foment de l’activitat econòmica, “ho farem de manera consensuada amb els agents econòmics i socials, així com amb la resta de grups polítics, per avançar seguint un full de ruta consensuat que ens guiï en aquests moments tan delicats”.

Millores plantilla Policia Local
L’equip de Govern i Sa Unió han donat el vot favorable a la proposta defensada pel conseller d’Interior, Josep Marí, per instar al Consell a seguir fent processos de selecció, en el marc de la llei de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, per tal d’incorporar nous efectius i poder arribar a consolidar una plantilla estable i suficient de la policia local de Formentera i treballar perquè es realitzin les modificacions legislatives necessàries per propiciar la permanència en el destí triat per a opositar.

Pla de Cultura
La proposta d’instar al Consell a redactar i implementar un Pla de Cultura amb un procés de participació ciutadana ha comptat amb el vistiplau dels grups polítics amb representació plenària. Aquest Pla de Cultura, segons ha explicat la consellera del ram, Susana Labrador, tindrà per objectiu traçar les línies que han de regir les polítiques culturals de present i futur, i que contempli els nous equipaments culturals. Així mateix, el pla haurà de tenir també en compte la relació entre la cultura i el patrimoni immaterial, la llengua, l’educació i la perspectiva de gènere, entre d’altres, i es farà comptant amb un procés participatiu.

Habitatge
El ple també ha donat suport unànime per instar a Consell i Govern per a la creació i dotació de recursos a l’Agència de l’Habitatge de Formentera. La consellera d’Habitatge, Ana Juan, ha defensat aquesta agència “perquè entre totes les administracions intentem donar solució a aquest greu problema que pateix una gran part de la societat de l’illa”.
Altres propostes presentades per l’equip de govern i aprovades per unanimitat en el ple, han estat les referides a redactar i implementar el pla d’impuls del comerç local; així com el pla d’actuació integral per a persones amb diversitat funcional de l’illa. Aquest pla, tal com a destacat el conseller de Benestar Social, Rafael Ramírez, es desenvoluparà en col·laboració amb totes les associacions de l’illa amb l’objectiu primordial de millorar la qualitat de vida d’aquests ciutadans i perquè ningú quedi enrere”. Respecte al pla de dinamització del comerç, la consellera Ana Juan, després de repassar les campanyes desenvolupades enguany, ha destacat que “s’ha de continuar treballant juntament amb els comerciants donant impuls a aquest sector”.

Propostes de l’oposició
Pel que fa a les propostes presentades per Sa Unió, totes excepte 2 que han estat rebutjades, s’han aprovat per unanimitat i són les següents:
-Instar el Consell a continuar treballant de manera consensuada amb la Comissió d’ordenació i Promoció Turística (COPT) en un Pla Anual Extraordinari d’Impuls del Turisme de cara a la temporada vinent.
-Instar el Consell a redactar un Pla de Seguretat viària, que desenvolupi les directrius i mesures recollides al Pla de Mobilitat Sostenible de l’illa amb consens de tots els grups polítics del Ple.
-Instar el Consell a redactar i desenvolupar un Pla Director Sectorial de Carreteres amb aplicació de la legalitat vigent, tenint en compte el Pla de Mobilitat de l’illa, i amb consens de tots els grups polítics del Ple.
-Instar el Govern balear a què es faci urgentment l’ampliació de l’IES Marc Ferrer, que ja compta amb partida pressupostària per part de l’administració.
– Instar el Consell a seguir treballant en l’aprovació i el desenvolupament dels plans d’ordenació i els projectes d’urbanització, sanejament, millora i embelliment que corresponguin a cadascun dels nuclis urbans de ses Bardetes, es Ca Marí i sa Roqueta amb la participació dels veïns i segons ho permetin les cessions, els acords amb el consens dels veïns i de tots els grups polítics del Ple.
-Donar suport a l’activitat del sector primari potenciant el producte local mitjançant acords amb el sector turístic, millorant la seva visibilitat i projecció dins i fora de l’illa.
-Instar el Govern de l’Estat a crear el Jutjat de Primera Instància i el Registre de la Propietat a l’Illa de Formentera.
-Instar a la Direcció General del Servei d’Ocupació Estatal a prendre les mesures necessàries per mantenir els administratius a l’oficina del SEPE de Formentera perquè es presti el servei de manera presencial a l’illa.
Per últim, destacar que una de les propostes presentades per Sa Unió ha estat transaccionada per l’equip de Govern i ha rebut el suport de tots els grups polítics:
-Instar al Govern que destini una partida extraordinària en el pressupost de 2021 per cobrir l’increment del cost del departament de menors del Consell.

Compartir

PROGRAMES