El Consell finalitza la reposició de les zones d’ombra per vehicles del Parc Natural

La reposició de les zones d’ombra als aparcaments del Parc Natural s’ha realitzat a ses Illetes, Llevant i es Cavall d’en Borràs. Les feines les ha portades a terme el Consell i l’empresa Ibifor i han suposat una inversió de 150.000 € en els darrers tres anys, una quantitat finançada pel Consell gràcies a la rebaixa feta per la Demarcació de Costes en el cànon anual que l’administració insular li paga per l’ocupació de la zona dels estacionaments.
Cal recordar que fins al 2016 el Consell abonava 45.000 € anuals per aquest concepte, quantitat que es va reduir a 4.200 € amb la condició que la institució Insular es fes càrrec de la reposició de les zones d’ombra per vehicles.
Recordam que el 2011 Costes decidí, per raons de seguretat, retirar els elements que feien ombra als cotxes, deixant només els pilars de fusta que suportaven l’estructura.

About Author

Comments are closed.

background