Ja és temps de torrades

El cos de bombers de Formentera recorda que des del passat 16 d’octubre, a les Illes Balears ja es pot fer foc fora de massa forestal i a les àrees recreatives i zones habilitades. Així mateix, cal mencionar que per fer foc dins massa forestal es requereix una autorització administrativa.
Si el nostre habitatge encara no disposa de faixa o zona perimetral d’autoprotecció, cal que ens informem al web del servei de gestió forestal, o amb l’agent de Medi Ambient del Govern balear, sobre com fer-la i sol·licitar l’autorització administrativa necessària.

About Author

Comments are closed.

background