TOP
Votació en el ple ordinari de febrer. CIF

Aprovat el reglament del fondeig de l’estany des Peix

El ple del Consell, celebrat avui divendres, ha aprovat, entre altres propostes, el reglament del fondeig a l’estany des Peix, el Pla Estratègic de Subvencions per a l’any 2022 i primer semestre del 2023 i la declaració de Bé d’Interès Cultural del molí d’en Botigues.

Reglament del fondeig de l’estany des Peix
Amb els vots a favor de l’equip de govern i en contra de Sa Unió, el Ple ha aprovat de manera inicial el reglament que regula el fondeig i el règim jurídic de les instal·lacions d’amarratges a l’estany des Peix, un reglament que persegueix l’objectiu de recuperar i preservar aquest paratge natural, amenaçat mediambientalment.
La regulació cerca, a més, mantenir la convivència dels amarratges i l’ús tradicional que ha tingut històricament l’estany. Per aquest motiu, en el document es valoren les embarcacions tradicionals i s’ofereixen diferents bonificacions per als usuaris.

Pla estratègic de subvencions
El Ple ha aprovat amb el suport de l’equip de Govern i l’abstenció de l’oposició el Pla Estratègic de Subvencions per al 2022. Amb una dotació de 2.025.200 € reservats per a aquesta partida, des del Consell es vol donar suport al teixit associatiu de l’illa.

Pel que fa al tipus de subvencions, n’hi ha de caràcter d’acció social, de cultura, educació i patrimoni, esportiu, d’agricultura, ramaderia, pesca i caça, de mobilitat, de medi ambient, comerç, habitatge, i turisme. Entre les noves subvencions destaca una nova línia per al sector ramader, altra de promoció turística i una darrera de medi ambient per lluitar contra el canvi climàtic.

Molí d’en Botigues, nou BIC
D’altra banda, s’ha aprovat per unanimitat declarar Bé d’Interès Cultural (BIC), amb la categoria de monument, el molí d’en Botigues ubicat a la Mola. Des del Consell es destaca la importància patrimonial d’aquest molí, un element rellevant del segle XIX que era essencial de preservar amb la figura de màxima protecció. Amb aquesta aprovació, es continua amb l’objectiu marcat per Patrimoni de declarar BIC els molins de Formentera.

Aparcament regulat
D’altra banda, s’ha donat el vistiplau a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les àrees i vies públiques dels nuclis des Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc i la Savina amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició.

Aquesta aprovació definitiva estima parcialment una al·legació que es va fer perquè els vehicles de rènting de residents de Formentera tinguin la taxa bonificada. Cal recordar que els vehicles dels residents de Formentera que paguen l’impost de circulació de vehicles a l’illa tenen la taxa bonificada al 100%, és a dir, l’aparcament a la zona blava i verda de l’aparcament és de franc en aquests casos. I a partir d’ara els vehicles de rènting de residents de Formentera tindran la taxa bonificada al 85%.

Així mateix, la proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora del servei d’estacionament regulat ha rebut el suport de l’equip de Govern i l’abstenció de l’oposició. Aquesta modificació té per objectiu evitar els problemes d’aparcament que es varen donar en el nucli de la Savina l’estiu passat, als mesos de juliol i agost, quan es va detectar que hi havia vehicles de lloguer aparcats que no estaven llogats, i aquest fet saturava la zona.
Amb el canvi aprovat avui, quedarà prohibit entre maig i octubre l’estacionament de vehicles de lloguer que no tinguin visible un document que acrediti que el vehicle aparcat està llogat.
L’estiu passat, la Policia Local va interposar 150 multes a vehicles de lloguer aparcats a la zona regulada de la Savina sense estar llogats. Amb la modificació, comunicada i consensuada amb l’associació de veïns de la Savina i les empreses de lloguer de vehicles, la Policia Local i els controladors de zona blava podran sancionar als vehicles que no respectin aquesta norma.

Propostes de Sa Unió
També s’han aprovat per unanimitat les tres propostes de Sa Unió. La primera insta el Consell a convocar una sessió ordinària de forma urgent del Consell d’Administració de l’Ens de Gestió Audiovisual, així com a complir regularment amb les convocatòries segons marca el Reglament de l’Ens de Gestió Audiovisual.
La segona insta a Govern i Consell a avaluar l’efectivitat dels tractaments utilitzats en la lluita contra la processionària del pi a la nostra illa i prendre les mesures adients a estudiar la possibilitat d’implementar nous tractaments per augmentar-ne l’efectivitat.
La darrera proposta insta a l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) a augmentar les tasques de manteniment i a renovar les infraestructures oportunes de la xarxa d’aigües residuals de tota l’illa, especialment la ubicada dins l’entorn del parc natural.

Compartir

PROGRAMES