TOP
L’augment del consum a Balears ha set d’un 14,4%

Augment d’un 15,2% en la demanda elèctrica a Formentera durant juliol

La demanda elèctrica a Formentera durant el passat juliol ha arribat als 8.471 MWh, un 15,2% més que les xifres registrades l’any passat. La jornada de consum elèctric més accentuat fou el darrer dia de mes, el dissabte 31, amb 18,2 MW de potència emprada.
En el conjunt de la comunitat, s’han assolit els 597.512 MWh, un 14,4% més respecte al mateix període del 2020.

Xifres més baixes que el 2019
Un dels motius d’aquest increment de la demanda elèctrica és a causa de l’emergència sanitària provocada per la covid, que l’any passat va provocar un fort descens de la demanda elèctrica en el conjunt de les Illes Balears. D’altra banda, cal esmentar que els valors assolits aquest mes de juliol de 2021 encara són inferiors a la demanda que es va produir el mes de juliol de 2019.

Compartir

PROGRAMES